En god forvaltning forutsetter evne til samordning. Utfordringer for forvaltningen kan sjelden løses av en etat eller en sektor alene. Hvordan kan vi samordne forvaltningen til å jobbe mer på tvers og å få til mer helhetlige oppgaveløsninger?

Stort behov for samordning

I Difi har vi sett nærmere på hvilke utfordringer økte samordningsbehov stiller til forvaltningen. Dette er derfor hovedtemaet på Forvaltningskonferansen i år, som går av stabelen 26. november. Der vil vi offentliggjøre rapporten Mot alle odds? Veier til samordning i norsk forvaltning.

Flere av vår tids viktigste utfordringer befinner seg i grenseland mellom sektorområder. Det er alt fra store globale utfordringer som terrortrusler, klimaendringer og finanskriser, til mer hjemlige problemstillinger knyttet til for eksempel ungdom som faller utenfor og integrering av innvandrere. Felles for disse utfordringene er at de er umulig å håndtere for en virksomhet alene og de lar seg ikke løse med rene organisasjonstiltak. Her må mange ulike virksomheter samordne seg for å lykkes.

Befolkningen forventer helhet

Befolkningen har stigende forventninger om en forståelig helhet og sammenheng i alle tjenestene velferdsstaten tilbyr, og skal tilby i fremtiden. I tillegg gir den teknologiske utviklingen helt nye muligheter som kan utnyttes til mer effektive tjenester og leveranser. Befolkningen er kompetente brukere av teknologien. Da må også forvaltningen følge utviklingen og levere det brukerne etterspør og trenger. En viktig forutsetning for å lykkes i dette er god samordning.

Alle husker vi også konklusjonene fra 22. juli kommisjonen som pekte på svakheter i forvaltningens evne og vilje til samordning i dag. Vi kan ikke tillate at forvaltningen ikke er samkjørt, og må jobbe for å få til effektivt og riktig samarbeid.

Samordning er krevende!

Spesialisering er et fornuftig prinsipp, men det har sine begrensninger. Dette er grunnen til at Difi har valgt å se nærmere på de utfordringene økende samordningsbehov stiller forvaltningen ovenfor. Vi er også opptatt av hvor godt rustet vi er til å møte dem med de systemene, ordningene og virkemidlene vi har i dag. Det vil kreve mye av hele forvaltningen, og gjeldende prinsipper og ideer om god styring, organisering og ledelse kan bli satt på prøve.

Vi legger frem rapporten om samordning på Forvaltningskonferansen 26. november

Rapporten vil inngå som del av grunnlagsmaterialet for regjeringens program for bedre styring og ledelse.

Vel møtt til Forvaltningskonferansen 26. november!

Forfatter

Eivor Bremer Nebben
Eivor Bremer Nebben
Avdelingsdirektør ledelse og organisering.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut