Offentlig sektor bruker omtrent én milliard kroner på porto hvert år. Ved å sende mer post digitalt kan offentlig sektor i Norge spare store summer som heller kan brukes i helsesektoren, utdanningssektoren eller på flere barnehageplasser.

Difis beregninger tilsier at det offentlige årlig sender rundt 125 millioner brev. Ved å sende mer post digitalt vil besparelsene være i hundremillionersklassen. To store offentlige virksomheter er allerede godt i gang med digital post, Statens innkrevingssentral og NAV.

NAV størst

NAV sender hvert år ut mer enn 30 millioner brev til innbyggere. De er Postens største kunde og bruker mange titalls millioner kroner på porto og papir hvert år. Nå har de begynt å sende utbetalingsmeldinger i den digitale postkassen.

Nesten 500 000 innbyggere har en digital postkasse i dag, og rundt 70 000 av disse har et forhold til NAV og mottar nå utbetalingsmeldinger i sin digitale postkasse. Selv med denne beskjedne utbredelsen vil NAV fremover spare 300 000 hver måned på å sende digitalt fremfor på papir. Når antallet innbyggere med digital postkasse øker, vil også besparelsene for NAV og andre offentlige virksomheter øke.

Lisensoppgaven

Et annet eksempel er NRK som hvert år sender lisensoppgaven ut til omkring to millioner husstander to ganger i året. Dette gjør NRK uavhengig av om du har mottatt og betalt lisensen som avtalegiro. Det er snakk om nærmere fire millioner papirmeldinger som skal ut i lisensbetalernes postkasser.

NRK bruker 18 millioner i året på sende deg og meg lisensen i den fysiske postkassen hvert år. Digital utsending koster under én krone. I løpet av 2015 skal NRK, i likhet med andre statlige forvaltningsorgan, ta i bruk digital postkasse til innbyggere.

Innbyggerens valg

Det er frivillig for innbygger å motta post digitalt fra det offentlige. Vi er derfor avhengige av at innbyggerne selv oppretter postkasse hos e-Boks eller Digipost. Det tar kun noen få minutter og er helt gratis. Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-Boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere

De få minuttene det tar hver enkelt av oss å gjøre denne jobben vil bety store innsparinger for offentlig sektor i årene som kommer. Les mer på Norge.no

Forfatter

Portrett av Stig Hornnes
Stig Hornnes
Stig Hornnes er produktsjef for kontakt- og reservasjonsregisteret og eSignering.

8 Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Hvis offentlig sektor kan spare en halv milliard på porto, og Posten da som en konsekvens taper et tilsvarende beløp, hvordan vil det frigjøre midler? Jeg siterer "Ved å sende mer post digitalt kan offentlig sektor i Norge spare store summer som heller kan brukes i helsesektoren, utdanningssektoren eller på flere barnehageplasser."

Innsparingen for det offentlige ligger i at portoen for sending gjennom Digipost er en brøkdel av porto for fysiske sendinger. Posten er forberedt på en forventet nedgang i fysisk post og møter denne utviklingen med effektivisering og nye tjenester.

Gevinstene ved Digipost handler i mindre grad om kostnadsreduksjoner, slik jeg ser det (disse er totalt sett neppe reelle), og i større grad om kortere ledetider, raskere iterasjoner (og dermed bedre dialog med borgerne), muligheter for kortere saksbehandlingstider, enklere lagring, enklere gjenbruk, enklere deling, bedre integrasjonsmuligheter (f.eks. med saksbehandlingssystemer som kan øke muligheter for samspill i offentlig sektor og med næringsliv og borgere) med videre slik at borgerne kan få bedre tjenester for omtrent de samme kostnadene.

Du har rett i mye av det du skriver. Den store gevinsten for offentlig sektor ligger i digitalisering av tjenester i større grad enn bortfall av portokostnader. Det potensialet har vi ikke regnet på, men når vi bruker 1 milliard i året på porto kan man jo begynne å tenke seg. Å flytte kommunikasjonen fra papirbrev til digitale brev vil være et steg i retning flere heldigitale tjenester.

Det kunne jo vært spennende å måle gevinstrealisering ift tjenesten før og etter innføring. Deretter er det mulig å måle endring i produktivitet og i tilfredshet, ikke minst ift samspill mellom offentluge virksomheter og med borgere og næringsliv. Dette kan danne grunnlag for en beste praksis ift innføring. Dette er en av de tingene jeg har jobbet med. Jeg har også jobbet både med forretnings- og tjenesteutvikling i Posten sentralledelse og med Statens fellesyatemer (SLP, DØS, Noark mfl) i Statsdata/Statskonsult (Forløperen til DIFI). Ift saksbehandlingssystemer og PKI så er det antageligvis et mulighetsrom for Digipost der. Men det er slik jeg ser det. Lykke til uansett!

ID-tyveri - Her er enda en svært siktig grunn til å bruke Digipost (Det finnes mange eksempler på at uvedkommende går gjennom postkasser som ikke hører dem selv til - fødselsnumre mm kan da snappes opp - Digipost kombinert med Bank ID eller Biometriløsninger kan spare samfunnet for store summer og mye ubehag):
http://www.tv2.no/a/7014656

Hvorfor kan man ikke velge e-boks på Norge.no? " Kommer snart" har det stått der lenge.
Jeg får ikke oppdatert infoen min på difi. Jeg har e-boks, men på difi står det at jeg ikke har valgt digital postkasse og må velge på Norge.no..og det går jo ikke. Selv om jeg faktisk har den. Man kan jo gå på e-boks.no og åpne. I tillegg opplyser de at offentlig sektor skal bruke e-boks, fordi e-boks vant avtalen, så hvorfor står nav og en del kommuner kun på digipost sin liste nå? Den norske postkassa ser ut til å få startfordeler foran danskene. Eventuelt er danskene treige et eller annet sted. :)
Så: hvordan i alle dager får jeg oppdatert informasjonen min på difi slik at den digitale postkassa blir registrert der? Siden vi skal kunne velge mellom to, så bør valget være reelt, og det er det ikke enda siden man kun får registrert den ene postkassa på difi. Nå har jeg forsøkt to ganger med noen ukers mellomrom, men e-boks skal visst gjemmes bort.

Hei,

e-Boks er forsinket med integrasjonen mot Difi sin løsning, derfor kan du foreløpig ikke velge e-Boks. Vi venter at e-Boks veldig snart er klare slik at du slipper å vente særlig mye lenger. e-Boks vil informere sine brukere så snart de er tilkoplet, slik at du kan få inn e-Boks som din valgte postkasse for digital post fra det offentlige.