Seniornett takker for muligheten til å ytre oss i bloggen til Difi! Det er en stor ære å få lov til å ytre oss i et så viktig forum for den digitale hverdagen. Det er en bestemt sak vi vil ta opp i dette blogginnlegget - anonymiserte brukere.

En anonymisert bruker er en anonym bruker eller «liksom-bruker» som gir mulighet til å øve på bruk av en digital tjeneste uten å måtte opprette eller logge seg på sin private brukerkonto. Noen av bankene, blant annet DNB tilbyr en nettbank demo der brukeren kan utforske og lære om nettbankens mange muligheter uten å være engstelig for å trykke feil eller ødelegge noe.

For at flest mulig seniorer skal ta steget med å bli digitale innbyggere, bør alle offentlige digitale tjenester ha en anonymisert bruker som eldre og andre som ikke er helt trygge på nett – kan øve på i trygge digitale omgivelser.

Seniornett har utstrakt opplæringsvirksomhet over hele vårt langstrakte land. Når våre lærere og instruktører skal undervise om bruk av de offentlige tjenestene, må de logge seg på sine personlige brukere for vise hvordan tjenestene fungerer. Det er problematisk at de som driver opplæring må eksponere innholdet i sine private postkasser, helseopplysninger, resepter, inntekter og gjeld osv, for å kunne undervise i og demonstrere bruk av offentlige digitale tjenester. Anonymiserte brukere gjøre det mye enklere for alle.

Ingen er for gammel

Men først litt bakgrunn. Fra den aldersgruppen som vi lærer opp i den digitale hverdagen hører vi svært ofte: «Nei, jeg er for gammel til å lære noe nytt» eller for dum – eller begge deler. «Jeg greier nok ikke å lære meg data og PC. Jeg er for dum og/eller gammel!» Det skjærer oss gamle Seniornettere i hjertet når vi hører noe sånt! Vi vet at det ikke er sant.

Tilpasset opplæring

Dette har vi jobbet med i snart 20 år, vi har lært opp seniorer opp til alder 102 år, masse 90-åringer og alt med godt resultat mener vi. Og enda har vi ikke møtt noen som er for dumme eller for gamle! At noen kan bruke dum / gammel som et alibi for å slippe å lære seg IKT kan nok hende, men det er et dårlig alibi!  Det er noen grunner til disse utsagnene, og det er at utstyr og programvare oppfattes som vanskelig - i tillegg til at opplæringen av seniorene ofte er ikke så godt tilpasset gruppen. 

Når vi kommer litt oppi årene så lærer vi på en litt annen måte. Vi er ikke som 18 åringer lenger. De har hjerner som svamper – den suger til seg lærdom som blir sittende fast med en gang. Hos oss tar det lengre tid. Ikke dobbelt, men sånn 30 – 40% lengere. Og vi trenger masse øvelser og repetisjoner for at lærdommen skal bli sittende ordentlig fast. Men kanskje det viktigste: vi må gjøre jobben selv. Ikke se på andre gjøre ting, ikke bare få det forklart – gjøre det selv! Da sitter det. 

Må på nett

I dagens verden blir vi bombardert med nettbaserte løsninger og der må vi gjøre jobben selv, være selvbetjente.  Først ute var nettbanken. Den har jo begynt å gå riktig så bra etter at vi ble kvitt Java-trollet. Så kom alle verdens transportselskaper, SAS, Hurtigruten, ColorLine osv. Og det er ganske store penger å spare kontra å gå til et reisebyrå. Nå er det offentligheten som kommer for full musikk. E-resept, skatten, barnehageplass, studielån, søke om trygd, fastlege, meldinger via elektroniske postkasser og en hel rekke andre tjenester.  

Alt dette må vi seniorer lære oss. Nå har heldigvis de som sysler med universell utforming kviknet til og virkelig tar tak i brukervennlighet og enkelhet.

Vil øve anonymt

Men fortsatt må vi lære oss - og da trenger vi å øve. Øve oss med noe hvor det ikke er så farlig at vi trykker på feil tast. Altså en «Ola eller Kari Nordmann»-bruker. Som ser nøyaktig ut som det virkelige systemet, men uten gufne konsekvenser for den stakkars brukeren om det trykkes feil. «Anonymisert bruker» heter det på fint. Men på dette området har ikke verden kommet så langt. Nettbankene har arbeidet en del med dette, men der stopper det for det meste. Særlig burde offentligheten skamme seg; de skal jo lage systemer for oss ALLE og da burde det legges til rette for at ALLE kan lære seg det på best mulig måte. Også seniorene!

Vi i Seniornett har bjeffet om dette lenge. Helt opp til ministernivå. Men det er et godt stykke igjen. Vi fortsetter å bjeffe … Vi ønsker oss altså at Difi skriver seg dette bak øret når nye offentlige systemer tas frem eller gamle renoveres.

Regjeringen har fyrt av startskuddet for økt digital deltakelse med Digidel 2017. Ved å innføre anonymiserte brukere for alle offentlige digitale tjenester vil regjeringen vise at de tar økt digital deltakelse på alvor

Forfatter

Tore Langemyr Larsen
Gjesteblogger: Tore Langemyr Larsen
Tore Langemyr Larsen er daglig leder i Seniornett. Han gjesteblogger på Difi.no. tore.langemyr.larsen@seniornett.no

2 Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Hei Tore. Bra innlegg og godt å se ekte engasjement! Jeg jobber som sikkerhetsarkitekt i DIFI. Jeg jobber for en bedre balanse mellom tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Vi trenger sikrere tjenester til innbyggerne og det betyr også at de skal være tilgjengelige. I helsevesenet bruker de systemer med anonymiserte eller avidentifiserte data. Kan det være en mulighet at du som bruker kan velge å bruke din egen bruker, men aktivere en funksjon for anonymisering eller avidentifisering av data? Se denne linken for litt informasjon fra Oslo Universitetssykehus: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/personvern_/Documents/Avidentifiserte%20opplysninger%20i%20helsesektoren.pdf
Fortsett å bjeff dere, en hundelos kan vekke noen det.

Hei Thorbjørn,
Takk for ditt svar og vi skal sjekke ut de mulighetene du nevner. Men det beste hadde vært en Kari eller Ola Nordmann; da er seniorene liksom helt trygge på at det ikke kan skje noe galt når de øver selv - som de må gjøre.
Vi bjeffer videre ... !