Nå ber vi om hjelp av tjenestedesignbransjen om hvordan vi lykkes med å kjøpe kompetanse til innovasjonssatsingen. Og hvorfor er innovasjon er viktig? Spørsmålet minner meg om historien om gråtende nettredaktører i Storbritannia da gov.uk ble rullet ut i hele offentlig sektor. Men først la meg si litt mer om innkjøpet vi i Difi ber om hjelp til.

Difi skal øke statlige virksomheters innovasjonsevne ved å forvalte en stimuleringsordning som vi har kalt «Innovasjonssatsingen – med brukeren i sentrum».

Kjøp av tjenestedesign– hvordan gjør vi det?

Innovasjonssatsingen er en toårig prøveordning og 10 millioner kroner skal brukes for å gjøre statlige virksomheter flinkere til å bruke innovasjon og tjenestedesign når de utvikler nye tjenester. 7. mars inviterer vi til et leverandørdialogmøte med leverandører og interesserte aktører for å få innspill til

  • hvordan vi bør rigge arbeidet med innovasjonssatsingen?
  • hva vi bør legge vekt på når vi skal gå ut i markedet og etterspørre kompetanse?

Vi ønsker et triangel av kompetanse innen tjenestedesign, gevinstrealisering og endringsledelse. Vi tror verktøykassen som tjenestedesignere kommer med har kraftfulle verktøy i innsiktsfasen av et prosjekt, altså til å forstå problemstillingen, definere behov, samle og involvere aktører og ta utgangspunkt i brukernes opplevelser. Designmetodikk har utviklet seg og favner i dag nye retninger som går lenger inn i prosessene enn tidligere, blant annet gjennom systemorientert design.

Ved å teste løsninger tidlig og prototype tjenestene med reelle brukere, tror vi tjenestedesign kan bidra til at vi utvikler mer hensiktsmessige og behovsdrevne tjenester. Men tjenestedesign alene er ikke et verktøy for forankring, gjennomføring og implementering. Derfor ønsker vi å la folk med forskjellig kompetanse finne løsninger sammen, som konsulenter med kompetanse på gevinstrealisering og endringsledelse. Vi tror dette øker sjansen på å lykkes med innovasjonsprosjekter, hva tror du?

Vi ser for oss innkjøpene som en to-trinnsrakett. I juni vil vi inngå rammeavtaler med flere leverandører eller konsortier som kan levere innen alle tre fagområdene. Deretter, fra høsten av, vil vi holde minikonkurranser for hvert tjenesteutviklingsprosjekt sammen med ulike statlige virksomheter. Difis rolle vil være å bidra til å matche riktig leverandør med hvert behov. Det er et mål at disse konkurransene ikke skal kreve for mange ressurser, og hvordan vi sørger for dette blir et tema på leverandørmøtet 7. mars.

I tillegg vil vi gjerne snakke om dette hårete målet om «å øke innovasjonsevnen» i offentlig sektor. Vi tror det handler om å endre tankesettet hos de som utvikler tjenester i offentlig sektor. Hva tror du?

Kjøtt og blod!

Når vi tar med designere på møter enten her i Difi eller i andre statlige virksomheter, etterlyser alltid designeren et menneske av kjøtt og blod i effektkjedene våre. I forvaltningen snakker vi ofte om direktorater, departementer og kommunene som våre målgrupper. Men designeren snakker uten unntak om saksbehandleren, innbyggeren eller lederen som bruker. Det er alltid et menneske i andre enden som enten skal lese rapporten, tildelingsbrevet eller trykke på de digitale knappene.

Denne lojaliteten til brukeren, mennesket som skal bruke tjenesten, er noe vi vil at skal prege tjenesteutviklingen i offentlig sektor. Det ligger et innovativt potensial i å tenke som en designer - hele tiden ha for øye de som skal bruke det vi lager.

Gråtende nettredaktører

Og her kommer altså disse gråtende nettredaktørene i Storbritannia inn. For meg oppsummerer de essensen i behovet for å snu hvordan vi i offentlig sektor tenker om tjenestene og brukerne våre.

Historien om Gov.uk er suksesshistorien om britisk offentlig sektor. De gikk fra å ha hundrevis av nettsteder som hver hadde sin egen informasjonsarkitektur og overflod av enkeltnettsider, hvor mange var utdatert og dublerte hverandre, til å ha ett enkelt nettsted for hele offentlig sektor. Én nettside. Én terminologi. Ett kontaktpunkt for innbyggerne til hele offentlig sektor. Prosjektet har gjort det mye enklere å finne informasjon for brukerne og gitt enorme effektiviseringsgevinster for hele offentlig sektor, og nettsiden har flere vunnet designpriser.

Så hvorfor gråt nettredaktørene? Anekdoten kommer fra en av redaktørene hos gov.uk som i de tidlige utrullingsfasene hadde som jobb å innlemme stadig flere nettsteder i den sentrale løsningen. Hun holdt møter med redaktørene for nettstedene som ble avviklet fordi den sentraliserte, standardiserte informasjonsstrukturen skulle innføres.

Mer enn én gang endte møtene med at hun trøstet gråtende nettredaktører. Ikke fordi de mistet jobben (det var overhode ikke det møtet handlet om), men fordi de mistet babyen sin. Deres lille hjørne av verden der de hadde oversikt og kontroll ble rullet inn i en løsning der hvert direktorat og etat ikke lenger fikk fortelle hvem de var.

Det er dette brukersentrert innovasjon handler om. Å gå fra avsenderperspektiv til brukerperspektiv, enten det betyr utvikling eller avvikling av eksisterende tjenester. Og det er klart det gjør vondt å endre seg, det er ingen som sier noe annet. Men synd på oss er det ikke.

Ikke innovasjon før vi har skapt verdi

Når Difi får i oppdrag å øke innovasjonsevnen i offentlig sektor, er det også viktig å huske at innovasjon ikke er et mål i seg selv. Det er et virkemiddel for å skape en mer helhetlig, brukervennlig og effektiv offentlig sektor. Vi må vise resultater av satsingen i løpet av toårsperioden vi har til rådighet, altså innen 2017.

Konkrete resultater for konkrete brukere. Det holder ikke at vi lanserer et knippe piloter og prototyper på nye tjenester. Pilotene må fly, og de må landes og implementeres og gi konkrete resultater for konkrete brukere.

Så hvordan gjør vi dette? Kom med dine innspill enten i kommentarfeltet her, eller i møtet 7. mars. Jeg håper vi ses!

Forfatter

Ingrid Stranger-Thorsen
Ingrid Stranger-Thorsen
Seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT. Jobber med innovasjon, klarspråk, sosiale medier i forvaltningen, digitalisering og brukerretting.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut