Ledere i staten må fremover venne seg til å få gjort mer for mindre. En kikk på forvaltningens sammensetning kan være til hjelp. Over 10 prosent av de ansatte i staten vil i løpet av få år gå av med alderspensjon.

Hva skal vi gjøre når statsbudsjettet ikke lenger er en honningkrukke å ty til når nye oppgaver skal løses og innbyggernes forventinger skal innfris? Utgifter til store poster som helse, sosiale ytelser og samferdsel vil i årene som kommer enten måtte dekkes gjennom bruk av oljefondet, betydelig økte skatter eller ved at det blir kuttet i statens utgifter.

De reduserte inntektene fra oljesektoren kommer samtidig med at det om få år blir en kraftig økning i pensjonsutgiftene. Uansett om oljefondet fredes av norske politikere eller ikke; mange statlige virksomheter vil i årene som kommer måtte klare seg med mindre. Dette vet statens ledere. Men hva kan de gjøre?

For å få noen svar på hva som hemmer og fremmer effektivisering har vi i Difi intervjuet toppledere på ulike nivåer i staten samt ressurspersoner fra politikk og samfunnsliv. Funnene er presentert i rapporten «Nøklene til handlingsrommet». (både sammendrag og rapport)

Et av funnene er at budsjettkutt og krav om innsparinger setter i gang noen prosesser. Dette er kanskje ikke helt overraskende. Så, for ikke å bli øm i foten av å sparke inn åpne dører; hva kan statens ledere gjøre i den nye budsjetthverdagen?

Å ta ut gevinster fra anskaffelser og digitaliseringsprosjekter er et naturlig startpunkt. Mange er allerede i gang med dette arbeidet.

De fleste steder i staten er likevel den klart største utgiftsposten «Lønn til ansatte». Ofte utgjør denne over 80 prosent av utgiftene. Det kan derfor være verdt å minne om det som i nær fremtid ubønnhørlig vil skje. At pensjonsutgiftene de kommende årene blir høyere skyldes selvfølgelig at mange av dagens arbeidstakere er godt voksne. Over 10 prosent av de ansatte i staten vil i løpet av få år gå av med alderspensjon.

 


Antall statsansatte over 60 år. Årskull pr 2016
Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister

 

Kort fortalt; antall naturlige avganger vil i nær fremtid mange steder i staten være både to- og tredoblet fra dagens nivåer. Det gir en del utfordringer, men selvfølgelig også noen muligheter.

En viktig lederoppgave fremover vil være å gjøre vurderinger basert på organisasjonens egne data. Hva skjer hos oss de kommende årene? Hva er våre prioriterte mål? Hvilke ressurser har vi, og hvordan bruker vi dem? Å skape kultur for endring krever refleksjon rundt arbeidsprosesser, arbeidsform og organisering. Og det mens nye, politisk prioriterte oppgaver uten tilsvarende nedprioritering av andre hele tiden dukker opp.

I en ny økonomisk hverdag har statens ledere likevel et handlingsrom; den demografiske sammensetningen i arbeidsstyrken gjør at tidspunktet for endringer på mange måter er gunstig. Det vil alltid komme nye politisk prioriterte oppgaver, men effektiviseringskravene gir også virksomhetene selv et insentiv til å prioritere – og ikke minst kutte i det som ikke er prioriterte oppgaver. Mulighetene for effektivisering og forbedring er der!

Se ellers statssekretær Paul Chaffeys omtale av rapporten.

 

Forfatter

Simen Hustad
Simen Hustad
Simen Hustad er seniorrådgiver i avdeling for ledelse og organisering i Difi. Mobil 412 80 350 simen.hustad@difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut