Toppledere er viktige rollemodeller for alle andre ledere og en effektiv toppledergruppe har stor betydning for de resultatene organisasjonen skaper.

Difis satsning på utvikling av toppledergrupper ruller nå videre. I januar startet et kull med toppledergruppene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Skattedirektoratet, Tolldirektoratet og Lånekassen. Dette kullet alene består av ledere med til sammen nærmere 30 000 ansatte under seg.

I begynnelsen av mars hadde de sin første samling. Parallelt startet det et kull med Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Mer for mindre

Toppledergruppen i NAV har uttrykt glede for å bli invitert til å delta i dette programmet.  Det passer, ifølge dem selv, godt i tid med deres eget ledergruppeprogram PULS.

NAV sier til Difi at programmet både er faglig spennende og relevant for den retningsdreiningen NAV er i gang med - flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse. På samlingene møter NAV toppledere med andre prioriteringer, men utfordringen med å levere mer for mindre har de felles.

Mer effektive toppledergrupper

NAVs deltakelse er et eksempel på at de store etatene nå er med å utvikle toppledergruppen, både alene og sammen med andre toppledergrupper i staten. Program for toppledergrupper skal bidra til å styrke lederes gjennomføringsevne og resultatorientering. Med nå 20 toppledergrupper som deltakere, eller tidligere deltakere, ser vi at et av fellestrekkene er at mange står overfor omstilling og krevende utfordringer, og betydningen av en effektiv toppledergruppe er viktigere enn noen gang.

De fire toppledergruppene som deltar sammen i hvert kull møtes på fire fellessamlinger som går over 1-2 dager. Parallelt med samlingene jobber de med utvikling av gruppeeffektivitet i sin egen gruppe. Programmet utvikles og gjennomføres i regi av Difis programstab, med bidrag fra konsulenter, akademia, forvaltningen og deltakerne selv.

Program for toppledergrupper er et utviklingsprogram for toppledergrupper i staten og er et av tiltakene i regjeringens Program for bedre styring og ledelse. I 2015-2016 ble programmet gjennomført som pilot med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helsedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Forfatter

Tone Skaare
Tone Skåre
Tone Skåre er seniorrådgiver i Difi. tone.skare@difi.no mobil 900 14 707

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut