Grønne anskaffelser team

Under anskaffelseskonferansen 23. november hevdet administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, at Difi må bli mer påtrengende hjelpsom i veiledningen om grønne anskaffelser. Og det er akkurat hva vi vil bli: Difi har som visjon å få omstilling til å skje. Vi bygger kompetanse på grønne anskaffelser og veileder innkjøpere i offentlig sektor om hvordan de kan bruke anskaffelser for å nå målsetninger om bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Dette arbeidet har vi fullt trykk på inn i 2018.

Jobb strategisk og still gode miljøkrav

Kreutzers etterlysning bunner i Norges miljø- og klimapolitiske målsettinger og regjeringens forventning til hvordan offentlig sektor skal bidra til å nå disse målene gjennom offentlige anskaffelser. Dette er blant annet beskrevet i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft som ble lansert i oktober i år. Det offentlige bruker om lag 500 milliarder kroner årlig på anskaffelser, og har således en enorm innkjøpsmakt som også kan brukes til å utfordre næringslivet til å utvikle den miljøteknologien Norge og verden trenger. Her slår vi to fluer i en smekk!

Ett eksempel: Norge har gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte 40% av klimagassutslippene innen 2030. Utslipp fra veitransport utgjør den tredje største utslippskilden i Norge, etter olje- og gass-sektoren og industrien. Samtidig er transport en stor utgift i offentlige anskaffelser hvert år. Bare tenk på innkjøp av buss-tjenester, pasientreiser, taxi, biler til hjemmehjelpen, biler til snømåking og veiarbeid, renovasjon og anleggsvirksomhet - enten det gjøres i egen regi eller om man kjøper inn tjenester. Tenk også på transport av alle vare- og tjenesteanskaffelser. Rørleggere og elektrikere, transport av mat, blomster og kontorrekvisita, osv. Listen er lang!   

Hvis det jobbes strategisk med disse innkjøpene og det stilles gode miljøkrav til leverandørene, kan for eksempel en kommune langt på vei oppnå sine miljøforpliktelser. Det er dette vi vil hjelpe til med!

Ferdige miljøkrav og verktøy for å beregne klimagevinst

Vi ferdigstiller i disse dager nye miljøkrav og kriterier for kjøp av transportutstyr og transporttjenester. Vi har startet med underkategorien «lette kjøretøy» og er i gang med «transport i avfallshåndtering». Dette er krav og kriterier som innkjøpere kan sette rett inn i konkurransegrunnlagene. Vi lager også verktøy hvor innkjøper med utgangspunkt i spesifikke miljø- eller klimamål kan innhente relevante krav. Dette kommer sammen med et verktøy som vil kalkulere hvilken klimagevinst du vil oppnå ved å stille de ulike kravene. Disse verktøyene vil hjelpe innkjøpere med å stille miljøkrav som støtter opp under miljø- og klimapolitiske målsettinger, samt dokumentere  effektene av kravene.

Difi utvikler dessuten miljøkrav og verktøy innenfor sektorene bygg og anlegg, IKT og mat/catering. Men vi stopper ikke der.

Vi vil skape de gode resultatene sammen med oppdragsgiverne

Vi opplever stor pågang fra innkjøpere rundt omkring i Norge som lurer på hvordan de skal innrette anskaffelsesvirksomheten sin i en mer miljøvennlig retning. Det handler om strategisk forankring av anskaffelser som et viktig virkemiddel for å nå de overordnede målene virksomheten har satt seg.

Vi vil derfor være mye mer ute hos innkjøpere i 2018. Vi vil samarbeide med offentlige oppdragsgivere for å få på plass gode rutiner og pilotere verktøy. Vi vil skape de gode resultatene sammen med oppdragsgiverne!

Så ja, vi skal bli påtrengende hjelpsomme! Difi har som visjon å få omstilling til å skje. For oss betyr det at vi skal nå ut til alle offentlige innkjøpere med god veiledning om hvordan de kan fremme grønne anskaffelser.

Forfatter

Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen
Marit Holter-Sørensen er seksjonssjef i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut