God informasjonssikkerhet er viktig for både virksomheter og innbyggere. En nylig utgitt rapport viser at en god kjønnssammensetning bidrar til balansert informasjonssikkerhet.

Selskapet CLTRe har i 2017 undersøkt kjønnsbalansens betydning for sikkerhetskultur i virksomheter. Et av hovedfunnene deres var at arbeidsgrupper med overvekt av menn utviser mer risikofylt oppførsel, mens kvinnedominerte arbeidsgrupper viser mer risikoavers. Disse funnene tyder på at kjønnsbalanse er viktig for en balansert sikkerhetskultur.

Kvinner som arbeider med informasjonssikkerhet

Undersøkelsen «2017 Global Information Security Workforce Study: Women in Cybersecurity» (pdf) viser at globalt utgjør kvinner 11 prosent av arbeidsstyrken innenfor cybersikkerhet.

Vi har ikke egne tall som viser kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn på informasjonssikkerhetsområdet i Norge, men Difi gjennomfører for tiden en evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen.

Vi sendte i den forbindelse ut en undersøkelse til fagansvarlig informasjonssikkerhet i flere statlige virksomheter. Blant respondentene var det 75 virksomheter hvor det var mulig å identifisere kjønn på fagansvarlig informasjonssikkerhet*.

Undersøkelsen viser at kvinner er representert ved ca 30 prosent av respondentene. Dette kan tyde på at kjønnsfordelingen er noe bedre i Norge enn globalt. Likevel ser vi et klart gap mellom kvinner og menns representasjon blant fagansvarlige for informasjonssikkerhet.

Fordeling kjønn respondenter, fagansvarlig informasjonssikkerhet «Evaluering av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen»
Kjønn på fagansvarlig informasjonssikkerhetAntallAndel
Kvinne2027 %
Mann5370 %
Rollen delt mellom kvinne og mann23 %

Sett i lys av CLTRe sin analyse er det spennende å se at 3 prosent av virksomhetene har valgt å dele stillingen fagansvarlig informasjonssikkerhet mellom en kvinne og en mann.

Tenk på kjønnssammensetningen

Risikovilje kan ha betydning for både informasjonssikkerheten, forretningsutviklingen og innovasjonen i en virksomhet, i både positiv og negativ retning. Det er også åpenbart at fagansvarlig for informasjonssikkerhet har stor påvirkning på hvilken informasjonssikkerhetskultur - og risikovilje - som utvikler seg i virksomheten.

Vi i Difi ønsker i anledning kvinnedagen å oppfordre alle virksomheter til å arbeide for å oppnå en god kjønnsbalanse blant de som arbeider med informasjonssikkerhet.

 

*) Respondentens kjønn ble indentifisert basert på navn, respondentene ble ikke bedt om å oppgi hvilket kjønn de identifiserer seg med.

Forfatter

Kjetil Korslien
Kjetil Korslien
Kjetil Korslien er rådgiver i avdeling for digital transformasjon med informasjonssikkerhet som spesialområde.

2 Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Interessant lesning. Kanskje kvinner blir litt for forsiktige noen ganger ? Vilje og mot til å utprøve det "usikre" er jo i stor grad det som driver oss framover. En mellomting er vel det ideelle ?

Vi er enige i at vilje og mot til å prøve det ukjente trengs for å bringe oss fremover. Da er det viktig at en virksomhet gjennomfører tilstrekkelige risikovurderinger, så den har kontroll på usikkerheten – det vil si at virksomheten vet hvilken risiko den er villig til å ta.

Vi vet ikke hva forskjellen mellom kjønnene i undersøkelsen skyldes; den kan være tilfeldig eller kun en samvariasjon med andre forhold. Det man kan lese ut i fra artikkelen er at det er viktig å inkludere mennesker som tenker forskjellig i risikovurderingene. Da får man belyst flere aspekter i risikovurderingen.