Blogg Trond Kråkenes

Ulike etater har ulik størrelse og funksjon og dermed svært ulikt organisasjonsbehov. De etater som samhandler mye, har allerede tilpasset seg, eller er i ferd med å tilpasse seg, den nye fylkesinndelingen.

Fullstendig lik geografisk organisering for alle etater er derfor ikke nødvendigvis formålstjenlig og kan gi lav nytte i forhold til kostnad.  Statlige etatene har ansvar for å kontinuerlig vurdere organisering ut fra behovet innenfor det enkelte fagområde og den enkelte etats størrelse og funksjon. Noen etater og fagområder vil ha større behov for effektiv og hyppig samhandling enn andre. Samfunnssikkerhet og beredskap er ett område hvor effektiv og knirkefri samhandling er spesielt viktig. Her kan lik geografisk inndeling være viktigere enn på andre områder. Kilder: Difi-rapport 2017:10, Difi-notat 2018:1.

Regjeringen ønsker å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, jf. Prop. 84 S (2016-2017). Skal fylkeskommunen reelt kunne styrke sin rolle som regional samfunnsutvikler, er det sentralt at statlige etater bidrar til at fylkeskommunenes rolle i å avveie mellom regionale helhetshensyn og sektorhensyn, ivaretas på en god måte. I dette perspektivet vil lik geografisk organisering bidra til i å forenkle samhandlingen og kan forsterke det regionale helhetsperspektivet.

Difi leverer en rapport som utdyper disse problemstillingene ved utgangen av 2018.

Difi følger utviklingen i regional stat tett. På våre statistikksider har vi en figur som gir en oversikt over den regionale organiseringen av flere statlige etater. Vi oppdaterer figuren fortløpende.

Forfatter

Portrett Trond Kråkenes
Trond Kråkenes
Har jobbet med forvaltningsutvikling i Difi siden 2014. Er statsviter og har lang forvaltningserfaring fra blant annet Samferdselsdepartementet.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut