Cathrine blogginnlegg

Resultatene fra statsansatteundersøkelsen 2018 viser at vi har utfordringer med trakassering i staten.

Mange ledere og HR-rådgivere har tatt kontakt med oss etter at vi publiserte tallene. De lurer på hvilke forebyggende tiltak som vil være fornuftige å sette i verk. På frokostseminaret vi arrangerer 4. april får de noen av svarene.

Mer enn 8 prosent av de statsansatte i utvalget svarte ja på spørsmålet om de har blitt utsatt for trakassering eller mobbing i løpet av det siste året. Flere kvinner enn menn svarer at de har blitt utsatt for trakassering eller mobbing, og flere medarbeidere enn ledere har opplevd det samme.

Ti prosent av dem som svarte på statsansatteundersøkelsen oppgir at trakasseringen utøves av brukere, kunder eller publikum. Men de resterende nitti prosent er jevnt fordelt mellom kollegaer og overordnede. Vi må med andre ord innse at vi i staten må behandle mobbing og trakassering som en arbeidsmiljøutfordring og sette i gang forebyggende tiltak.

Resultatene fra statsansatteundersøkelsen viser relativt høy grad av trakassering og mobbing. Til sammenligning rapporterer 3,3 prosent statsansatte om plaging og ubehagelig erting i Levekårsundersøkelsen fra 2016. Men den nye undersøkelsen sier ikke noe om hva som ligger bak tallene. Tallene må uansett tas på alvor, og staten må ha nulltoleranse for slik atferd. Trakassering og mobbing kan ha store negative konsekvenser for den enkelte og for arbeidsfellesskapet. Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven plikt til å sørge for at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø.

Etter at Difi publiserte resultatene fra statsansatteundersøkelsen 8. februar i år, har mange ledere og HR-rådgivere i staten tatt kontakt med oss. De ber om råd og veiledning til hvordan de kan bruke informasjonen fra statsansatteundersøkelsen, jobbe forebyggende med arbeidsmiljø, kartlegge arbeidsmiljø i egen virksomhet og de spør om hvilke tiltak som vil være fornuftige å sette i verk.

Som et svar på dette, inviterer vi til frokostseminar om hvordan man kan forebygge trakassering og mobbing på arbeidsplassen. Trine Hammer fra Arbeidstilsynet og Shorish Azari fra Likestillings- og diskrimineringsombudet gir oss gode råd og veiledning i dette viktige arbeidet.

Fakta om statsansatteundersøkelsen

  • gjennomført i november 2018 på oppdrag fra Kommunal- og moderniserinsdepartementet (KMD)
  • gjennomføres hvert tredje år
  • formålet med undersøkelsen å gi et bilde av hvordan det er å jobbe i staten
  • resultatene fra undersøkelsen brukes blant annet som grunnlag for utforming av personalpolitikk og ledelse i staten
  • nytt i årets undersøkelse er spørsmålene om ansatte i staten i løpet av de siste 12 månedene har blitt utsatt for trakassering, mobbing eller seksuell trakassering i jobben.

Meld deg på seminaret her

 

Forfatter

Cathrine Haugane Ljosa
Cathrine Haugane Ljoså
Cathrine Haugene Ljoså er seniorrådgiver i seksjon for ledelse og kompetanseutvikling.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut