Trygve Skibeli blogg

Nettverket av Digitale Toppledere, som blant annet består av Digital Norway, Brønnøysundregistrene, Finans Norge og Difi, har satt seg som mål å bidra til å få mer fart på digitaliseringen i Norge. Derfor inviterte vi til en idédugnad om datadeling og regelverksforenkling hos Difi i februar. Ekspertgruppen, som er etablert av Digitale Toppledere, hadde satt sammen et program som fikk over 70 deltagere til å bruke formiddagen på idédugnad.

Vi i stiftelsen NorStella fasiliterte dette initiativet og hadde samlet ildsjeler både fra privat næringsliv og offentlig sektor til en diskusjon om hva som bør gjøres for å få fart på digitaliseringen.

I god dugnadsånd stilte Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) velvillig opp med lokaler og bevertning. Det var også gledelig å se at det er så stor pågang for å få lov å bidra i ekspertgruppen. Det store oppmøtet og de positive tilbakemeldingene vi fikk, lover veldig bra for det videre arbeidet.

Siden temaet viste seg å ha så stor interesse hadde vi leid inn et kamerateam som sendte seansen direkte. Opptakene er tilgjengelige (sammen med presentasjonene) på nettsiden til Digitale Toppledere her. Også dette gjøres åpent og kostnadsfritt tilgjengelig i dette initiativet, for å få fart på digitaliseringen - gjennom datadeling og regelverksforenkling. 

Et annet viktig prinsipp for ekspertgruppen er å vise handlekraft. Her skal det tas frem konkrete datadelingsprosjekter, og resultatene skal vise vei for nye prosjekter som bygger på det som allerede er gjort. Et initiativ som har fått mye positiv omtale, i tillegg til digitaliseringsprisen 2018, er samarbeidet mellom finansnæringen og offentlig sektor, Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Leder for programkontoret i DSOP, Nils Inge Brurberg, stilte opp og presenterte suksessfaktorene og viste konkrete eksempler på datadelingsprosjekter.

Mange gode råd om hvor man må starte (og det er ikke med teknologien) ble kombinert med lyntaler om tilgangen på syntetiske testdata (presentert av Skatteetaten og NAV) og bruken av API katalogen (presentert av Brønnøysundregistrene).

I tverrfaglige grupper diskuterte vi hvordan Digitale Toppledere og ekspertgruppen kan jobbe videre for å kunne tilby veiledning og en kunnskapbase for datadeling og regelverk. Det ble også diskutert hvilke typer data virksomhetene sitter på og hvilke data man ønsker å få tilgang til. Disse diskusjonene førte til mange gode råd, samt at nye problemstillinger dukket opp, som vi må ta med inn i det videre arbeidet. Et av de viktigste utfallene av denne samlingen er at det ble knyttet nye kontakter mellom personer som er opptatt av digital transformasjon på tvers av sektorer og bransjer.

Noen av de som var tilstede på samlingen: Difi, Brønnøysundregistrene, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway, Oslo Kommune, Forskningsrådet, Open Innovation Lab, DSOP (Finans Norge/Bits, Ruter, KLP, NAV, Skatteetaten, Statistisk Sentralbyrå, KF (tidligere Kommuneforlaget), DNV GL mfl.

Med denne gode starten på året for datadeling viser nettverket Digitale Toppledere både vilje og handlekraft. Ekspertgruppen vil være tilgjengelige i forumet her for å svare på spørsmål,  fasilitere diskusjoner og publisere informasjon om blant annet kommende arrangementer. I tillegg vil vi oppdatere kunnskapsbasen med relevante dokumenter, lenker og nyheter her. Vi ser frem til fortsettelsen!

  • Har du noen ideer på hvordan vi kan kommunisere arbeidet i ekspertgruppen for å øke kunnskap om datadeling bedre ut i markedet? 
  • Har du innspill på ytterligere tiltak for å få fart på digital transformasjon?

Forfatter

Trygve Skibeli
Trygve Skibeli
Vår gjesteblogger Trygve Skibeli er styremedlem i NorStella og rådgiver i Miles. De siste årene har Trygve arbeidet som forretningsrådgiver med fokus på innovasjon. Han har vært i programkontoret for Digital Samhandling Offentlig - Privat (DSOP) siden oppstarten i 2016.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut