Blogg Ragnar Brevik

Når vi nå lager et torg for digitale fellesløsninger, er ambisjonene klare: Vi vil gjøre det enklere å gjenbruke digitale løsninger andre har laget, og skape en møteplass for de som digitaliserer offentlige tjenester.

Et torg er et levende sted. Du går dit først og fremst for å handle noe. Men du går også for å treffe folk, for å diskutere og for å lære noe nytt. Du forventer en viss struktur, men synes også det er greit å gå rundt å kikke litt, lete og bli inspirert.

Et torg for digitale fellesløsninger

I Difi lager vi et virtuelt torg for digitale fellesløsninger. I bodene finner du verken frukt, klær eller sykkeldeler. Her finner du løsninger for innlogging, registre og digitale postkasser.

Torget er for alle som utvikler digitale tjenester i eller for offentlig sektor – vi kaller dem gjerne tjenesteeiere. Torget skal gjøre det enklere å finne løsninger de kan gjenbruke. Derfor tar vi tjenesteeiernes perspektiv. Vi har laget boder, eller innganger til tilgjengelige fellesløsninger, som reflekter funksjonelle behovene tjenesteeierne har når de lager digitale tjenester.

Et eksempel: Tjenesteeiere har ofte behov for å bekrefte identiteten til brukerne sine og gi dem de tilgangene de har krav på. Vi har derfor laget en bod som heter «Identifisere og verifisere brukere». I denne boden finner du ID-porten. På denne måten er vi mer opptatt av hvilken funksjonalitet en løsning byr på, heller enn selve løsningen.

I tillegg håper vi at torget også kan bli en møteplass. Her skal tjenesteeiere utveksle erfaringer og planer, og se om de har behov som overlapper, og forvalterne av fellesløsningene få ideer og innspill til nye løsninger eller ny funksjonalitet.

Velkommen til torgs – også på Digitaliseringskonferansen

Torget som bilde gir oss noen spennende muligheter. Ett eksempel vil du se på Digitaliseringskonferansen. Der lager vi et fysisk torg. Interesserte kan gå rundt og spørre de forskjellige utstillerne hva de har å by på hver for seg, og vi skal utfordre utstillerne til å vise hvordan de gjør hverandre gode.

For eksempel skal Altinn, Difi og KS stå sammen og fortelle hvordan de kan hjelpe tjenesteeiere med å lage en helhetlig tilnærming til meldingsutveksling. Vi skal vise hvordan de ulike løsningene ikke konkurrerer med hverandre, men dekker forskjellige funksjonelle behov som passer sammen i en større sammenheng.

Det gleder vi oss til. Det er en ny måte å tenke og lage brukervennlige løsninger på for offentlig sektor. Vi tror det gir bedre og mer digitalisering.

Kom og besøk oss! Du treffer oss på Digitaliseringskonferansen 11. og 12. juni.

Forfatter

Ragnar Brevik
Ragnar Brevik
Seniorrådgiver i avdeling for strategi og samordning i Difi og prosjektdeltaker i «Torget for digitale fellesløsninger».

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut