Sanja Kostovska Skaar

Man omtaler ofte det å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en som å ta et samfunnsansvar. Men det handler vel så mye om å ta et bevisst valg om kompetanse og skape en mangfoldig arbeidsplass. Som leder har du alt å vinne på å slutte å se etter kloninger av de du allerede er leder for, men se verdien av å ha ulike erfaringer, bakgrunner og perspektiver når du skal løse samfunnsoppdraget du har fått.

Arbeidet med å få flere inn i arbeidslivet er ikke nytt. Dette arbeidet har pågått lenge, men resultatene lar vente på seg. Hvorfor er rekruttering som inkluderer så vanskelig?

Slutt med «copy & paste»

Å ønske annerledeshet velkommen i virksomheten krever mot, tid og ressurser av rekrutterende leder. Å ha et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø krever at leder tar et bevisst valg om å annonsere, rekruttere og tilrettelegge på en annen måte. Hvordan gjør man det?

Det handler om å slutte med «copy & paste» når du skal skrive utlysningstekst for en ny eller ledig stilling, men heller skrive en utlysningstekst som inviterer og motiverer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en til å søke på stillingen. Ta deg tid til å foreta en jobbanalyse og tenke over hvilke kvalifikasjoner stillingen krever. Alt for mange stiller veldig mange må-krav, er det godt gjennomtenkt? Kanskje krever ikke stillingen et supermenneske?

Kartlegg den fysiske tilgjengeligheten på arbeidsplassen, for det er mulig at den universelle utformingen er bedre enn du tror. Kan du vurdere å tilpasse stillingsandelen?

Inkludering er et bevisst valg! Når skal du ta det?

Trenger du inspirasjon og hjelp?

Kom på vårt seminar 5. juni og bli inspirert til rekruttering som inkluderer. Temaet for andre seminar i seminarrekken om inkluderingsdugnaden er intervjuprosessen og tilrettelegging.

Vi avslutter seminaret med å høre fra en leder om hennes erfaringer med å ansette, tilrettelegge og følge opp medarbeidere med ulike tilretteleggingsbehov. Hva har det krevd av henne og virksomheten, og hva har hun fått tilbake?

Forfatter

Sanja K. Skaar
Sanja Kostovska Skaar
Seniorrådgiver i Difi. Jobber med inkludering, mangfoldsrekruttering og ledelse.

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut