Paul Killie

Data er den nye oljen! Det har vi alle hørt. Vi kjenner historien om da Norge fant «det sorte gullet» som la grunnlaget for det norske oljeeventyret. Norge er blitt en betydningsfull aktør fordi vi har tilgang til ressurser som er betydelige på verdensbasis. 

Så hva med data? Vi må være realistiske og forstå at datatilfanget fra Norge ikke er stort i global sammenheng. Det er derfor ikke samme grunnlag til å skape «den nye olje» basert på data. 

Internasjonalt ser globale investorer i teknologibransjen til USA og Kina fordi det er der selskapene som samler og organiserer data faktisk finnes. Europa er ikke på kartet. 

Dersom ambisjonen er å grave gull, må vi starte med å skaffe oss tilgang til gråstein. Digitalisering forutsetter data, og data lages av digitale løsninger (høna og egget). Skal data bli gull, må datamengdene struktureres, organiseres og bearbeides. Inntil 90 prosent av arbeidet i et kunstig intelligens-prosjekt går med til å klargjøre data som algoritmene kan jobbe med. Derfor er det viktig at det offentlige starter med å samle, organisere og dele data. 

I prosjektet Digital Tjenesteutvikling skal vi samle alle EHF-transaksjoner fra offentlige anskaffelser i Norge. Etter at de er samlet inn kan vi dele dataene med alle som har rett og lov til å bruke dem. Det gjør det mulig for leverandører å utvikle verktøy på felles dataformat som kan gjenbrukes av hele offentlig sektor. Dataene kan også kobles med andre datakilder og benyttes ved utvikling av kunstig intelligens og andre digitale verktøy.

Denne innsamlingen og delingen av data gjør at gullgravingen starter. Gullgravingen må være tilgjengelig for alle som ønsker å delta. Selvsagt må hensynet til personvern, lover og regler ivaretas, men uten at dataene samles, organiseres og deles kan vi ikke drive gullgraving og finne gull! 

Forfatter

Paul Killie
Paul Killie
Seniorrådgiver i avdeling for Anskaffelser. Prosjektleder for bruk av ny teknologi i anskaffelsesprosessen. | E-post: pak@difi.no | Twitter: @paulakillie

1 Kommentar

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut

Kommentarer

Dette er spennende! I det nordiske samarbeidsprosjektet "Nordic Smart Government" ser vi også på hvordan de enkelte bedriftene kan få tilgang til sitt eget "gull" for å legge til rette for blant annet automatisering. Å bytte papir- eller PDF-fakturaen med en faktura i strukturert format, som EHF, er antagelig en nøkkel her. Visma har beregnet gevinstene ved overgang til elektronisk faktura til NOK 100 milliarder for næringslivet i Norden (se lysark 12 og 13 her: https://drive.google.com/drive/folders/12f22sBDdvd-tgfa5BMoIMSxF2TUUv6eC ). Og da er det mange mulige verdier de _ikke_ har tatt med, så kanskje er det en ikke ubetydelig del av "den nye oljen" i fakturadataene hvis vi også sikrer at næringslivet kan få fordelene av dem?