Norge ligger nederst i Norden når det gjelder andel SMB-tilbud i offentlige anskaffelser. På anskaffelseskonferansen møter du en innkjøper og leverandører til samtale om hvordan få flere tilbydere og fordelene det gir.

Norge ligger nederst i Norden når det gjelder andel av tilbud i offentlige anskaffelser over EØS- terskelverdi som kommer fra små og mellomstore bedrifter (SMBer*) og andel kontrakter der vinneren er en SMB. Det viser ferske tall fra Europakommisjonen. De publiserte i juli en analyse av hvordan EU-landene og EFTA-landene scorer langs ulike parametere for offentlige anskaffelser i 2018. 

Analysen inngår i Single market scoreboard som årlig sammenligner EU og EFTA-landene innenfor en rekke områder. Studien av offentlige anskaffelser tar utgangspunkt i kunngjøringer publisert i EUs database (Tenders Electronic Daily (TED). Hvert land får en score fra 0 til 100 langs 12 parametere, som danner grunnlag for å vurdere hvert lands anskaffelser som «tilfredsstillende», «gjennomsnittlige» eller «ikke tilfredsstillende». De nordiske landene og Estland, England, Frankrike og Kroatia oppnår tilfredsstillende resultater, mens en rekke land oppnår gjennomsnittlige resultater (deriblant Tyskland og Polen). Flere land tilfredsstiller ikke forventningene, blant annet Italia og Spania. 

Lavest i Norden

To indikatorer tar for seg SMBers deltakelse i offentlige anskaffelser: 

  • andel av kontrakter som vinnes av SMBer. Norge scorer ca. 44 prosent.
  • andelen av tilbud der leverandøren er en SMB. Norge scorer ca. 40 prosent. 

På begge indikatorene havner Norge nederst i Norden, med Danmark som vår nærmeste konkurrent med henholdsvis ca. 45 og 50 prosent. Sverige og Finland ruver 15-35 prosentpoeng over Norge på begge indikatorene. Når det gjelder andelen tilbud fra SMBer kommer Norge lavest av alle landene i det europeiske økonomiske området.

Få med SMBene!

Målet med offentlige anskaffelser er at man gjennom konkurranse får varer og tjenester som sikrer best mulig avveining av pris og kvalitet. Det forutsetter at man får en konkurranse der tilbydere med ulike typer løsninger kan delta. I Norge defineres SMBer som bedrifter med under 100 ansatte. De utgjør mer enn 99 prosent av alle norske bedrifter, og 47 prosent av de ansatte i statlig sektor, ifølge NHO. For å få til god konkurranse er det helt sentralt at offentlige innkjøpere innretter konkurransene på en måte som muliggjør deltakelse fra disse virksomhetene. 

Sammen om smartere innkjøp 

Tittel og rød tråd på årets anskaffelseskonferanse er «sammen om smartere innkjøp». Vi tar for oss temaet fra ulike vinkler, der én vinkel er at innkjøpere må sette seg i leverandørenes sko for å forstå hvor den trykker. Et hinder for konkurranse som leverandører oppgir, er at krav til kompetanse og erfaring overgår nødvendige kvalifikasjoner for å få jobben gjort. Trenger man for eks. relevant erfaring fra de fem siste årene for å utføre et konsulentoppdrag?

Panelsamtale

På anskaffelseskonferansen vil vi i en panelsamtale utfordre Jan Christian Vestre, administrerende direktør i møbelfirmaet Vestre og Stina Lintho Lippestad, daglig leder i Lintho steinmiljø AS, til å fortelle om deres vei inn som offentlige tilbydere med SMB-bakgrunn, og hva de tror kan gjøre det enklere for andre bedrifter å gjøre det samme. Vestre har hatt suksess med salg av utemøbler til Times Square i New York, og kan dra på erfaringer med deltakelse i internasjonale konkurranser. Lippestad vil trekke på kunnskap og erfaringer gjennom verv som forbundsleder i SMB Norge. Lars Johan Frøyland er direktør for forretningsutvikling i Sykeshusinnkjøp og vil fortelle om hvordan de jobber for å åpne opp sine kontrakter for mer konkurranse. Her står kategoristyring sentralt, og som sykehusaktør spiller de en viktig rolle for å utvikle og beholde et marked innenfor kategorier der innkjøperne kan være få.

Meld deg på anskaffelseskonferansen og lær mer om hvordan du som leverandør kan komme mer på offensiven og hvordan du som oppdragsgiver kan lage konkurranser som mobilisere flere tilbydere

*) I EU er det både bedriftens antall ansatte og økonomi som avgjør hvorvidt man regnes som SMB. Som SMB må man ha under 250 ansatte og under 50 millioner euro i omsetning. I Norge er det derimot vanlig å definere små og mellomstore bedrifter som bedrifter med under 100 ansatte. Bedrifter med 1-20 ansatte anses som små, mens bedrifter med 21-100 ansatte regnes som mellomstore. 

 

Forfatter

Sarah Fossen Sinnathamby
Sarah jobber med offentlige anskaffelser. sarah.fossensinnathamby@difi.no

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut