ID-porten er ei felles innloggingsløysning og ein sentral byggekloss i utviklinga av offentlege tenester på nett.

Publisert: 17. des 2014, Sist endra: 19. sep 2020

For at di verksemd skal kunne ta i bruk ID-porten må verksemda i samarbeid med Difi gå igjennom tre steg. Dette er ein rask, enkel og ukomplisert prosess som alle nye tenester må gå igjennom for å integrere ID-porten som innloggingsløysning. Tilknyting skjer på grunnlag av Bruksvilkår for Difis felleskomponentar og Spesielle bruksvilkår for ID-porten. Ei verksemder som har godtatt bruksvilkåra vert omtala som kunde.

Intern opplæring

Difi kan tilby ein del materiell som kan nyttast for opplæring av mellom anna internt personell i bruk av eID-ane i ID-porten.

Grafiske element

Samarbeidsportalen finn du symbola for ID-porten. Reglar for bruk følgjer av designguiden.

Hjelp og rettleiing for brukarar av ID-porten

 

Kontakt