Få endringen til å vare

Arbeid med gevinstrealisering og forankring fortsetter etter at eInnsyn har blitt en del av ny praksis. Ved å måle resultater kan dere feire det som går bra, og utforme tiltak for å følge opp det som ikke har gått etter planen.

Publisert: 24. jul 2017, Sist endret: 30. mai 2018

Illustrasjonsbilde kokebok for einnsyn

For at aktivitetene i denne fasen skal bli en kilde til kontinuerlig forbedring, må de gjennomføres over tid. Gevinstene ved eInnsyn blir først synlige på sikt.

Mål gevinster og start med kontinuerlig forbedring

Det er viktig at du holder fokus på gevinstrealisering etter at eInnsyn er blitt en del av arbeidshverdagen.

Gevinstrealisering skjer ikke uten oppfølging, og kan ta flere år. Bruk måleindikatorene fra gevinstplanen til måle om dere er på riktig vei eller ikke. Det er helt greit om ikke alt går som planlagt, så lenge dere lærer av avvikene og følger dem opp. La avvikene bli en viktig kilde for kontinuerlig forbedring i virksomheten i stedet for nederlag.

Gjennomfør rullerende opplæring og hold rutiner oppdatert

Hensikten med å gjennomføre rullerende opplæring er å sikre at de ansatte er trygge i sin nye arbeidshverdag. Oppfriskende opplæring i lovverk og gjeldende praksis kan være viktige verktøy for å sikre at de ansatte er trygge på sine ansvarsområder og oppgaver.

Kartlegg brukernes behov for rutiner. Ved endring i sak- og arkivsystemets funksjonalitet, er det viktig å sjekke om rutinebeskrivelser må endres.

Sjekkliste for fasen

Har dere:

  • Innført rutiner for å måle gevinster jevnlig?
  • Planlagt tiltak for å følge opp avvik?
  • Feiret gode resultater og oppnådde mål?

Deldette