Kontakt- og reservasjonsregisteret er eit register over innbyggjarane sin digitale kontaktinformasjon og reservasjon, og er ei fellesløysing som alle offentlege verksemder skal bruke i tenesteutviklinga si.

Publisert: 06. jan 2015, Sist endra: 17. jan 2019