Test

Kunden skal gjennomføre integrasjonstest mot registeret.

Publisert: 06. jan 2015, Sist endra: 19. jan 2019

samarbeidsportalen finn de retningslinjer for og krav til integrasjon og testing og ei beskriving av Difi sitt testmiljø.

Kunden eller leverandøren til kunden må ha eit testmiljø som kan knyttast opp mot registeret sitt verifikasjonsmiljø. Bruk av testbrukarar til testing av integrasjonen skal avtalast nærare med Difi. Det er et krav om å nytta fiktive testbrukarar.

Kunden skal kunne leggje fram dokumentasjon på korleis integrasjonen er testa.

Om de har behov for å gjennomføre sikkerheits-/penetrasjonstest og/eller driftstestar (yting, stabilitet) som inkluderer registeret, må testperiode og kva slags miljø som kan nyttast, avtalast nærare med Difi.