Planlegging

Kunden skal ta kontakt med Difi minimum 1 måned før registeret ønskes å tas i bruk.

Publisert: 06. jan 2015, Sist endret: 11. mar 2016

Difi og kunden skal i samarbeid planlegge integrasjonen. Difi bistår med teknisk rådgivning i integrasjonsperioden. Kunden skal følge krav som er fastsatt av Difi. Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på samarbeidsportalen.

Kunden skal oppgi hvilke formål registeret skal brukes til, hvilket bruksmønster som forventes, og estimat over forventet antall oppslag. Eventuelle kritiske perioder og høyvolumsperioder skal også oppgis.

Kontaktinformasjon

E-post: Idporten@difi.no