Test

Kunden skal gjennomføre integrasjonstest mot registeret.

Publisert: 06. jan 2015, Sist endret: 11. mar 2016

Retningslinjer for og krav til integrasjon og testing, samt en beskrivelse av Difis testmiljø, er tilgjengelig på samarbeidsportalen.

Kunden eller kundens leverandør må ha et testmiljø som kan knyttes opp mot registerets verifikasjonsmiljø. Bruk av testbrukere for testing av integrasjonen avtales nærmere med Difi. Det er et krav at det benyttes fiktive testbrukere.

Kunden skal kunne fremlegge dokumentasjon på hvordan integrasjonen er testet.

Dersom dere har behov for å gjennomføre sikkerhets-/penetrasjonstest og/eller driftstester (ytelse, stabilitet) som inkluderer registeret, må testperiode og hvilke(t) miljø som kan benyttes avtales nærmere med Difi.