Åpne data

Difi har ansvar for data.norge.no – Norges offisielle nettsted for åpne offentlige data. Her kan virksomhetene selv registrere datasett som er gjort tilgjengelig for viderebruk, samt finne veiledningsmateriell og informasjon om Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Datasett kan være alt fra enkle lister og tabeller til avanserte databaser med informasjon fra flere datasystemer.

Åpne data handler om å gi næringsliv, forskere og sivilsamfunn tilgang til data offentlig forvaltning har på en slik måte at de lett kan brukes i nye sammenhenger både av mennesker og maskiner. 

Hvorfor er åpne data viktig?

Det er tre hovedgrunner til at tilgang på åpne offentlige data er viktig for samfunnsutviklingen:

  • Effektivisering og innovasjon: Når data blir delt mellom virksomheter får vi bedre samhandling, mer rasjonell tjenesteutvikling og bedre offentlige tjenester.
  • Næringsutvikling: Næringslivet får mulighet til å utvikle nye tjenester, produkter og forretningsmodeller basert på tilgang til offentlig informasjon.
  • Et åpent og demokratisk samfunn: Tilgang til grunnlag for beslutninger og prioriteringer i offentlig sektor gir bedre mulighet til å etterprøve forvaltningen.

Aktuelt

Veileder åpne offentlige data

Ny veileder for åpne offentlige data

Hva er åpne data? Hvordan bør de deles, og hvilke føringer gjelder? Dette er noen av spørsmålene vi besvarer i Difis nye veileder for åpne offentlige data.

Noreg oppover på indeks for opne data

Global Open Data Index (GODI) måler i kor stor grad offentlege data er gjort tilgjengeleg som opne data. Resultata for 2016 er no klare, og Noreg hoppar frå 10. til 5. plass etter å ha falle på indeksen dei to føregåande åra.