Digitaliseringsrådet er i gang og ønsker flere prosjekter

Digitaliseringsrådet hadde sitt første møte 7. januar. – Medlemmene er veldig engasjerte og de gleder seg til å bidra til at offentlige virksomheter skal lykkes i digitaliseringsprosjektene sine, sier direktør Ingelin Killengreen i Difi.

Publisert: 11. jan 2016, Sist endret: 04. mar 2019

Ekspedisjonssjef Jan Hjelle i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi-direktør Ingelin Killengreen var tilstede i innledningen på det konstituerende møtet, og de redegjorde for deres forventninger til rådet. Hjelle understreket også forskjellen mellom Digitaliseringsrådet og kvalitetssikringsordningen (KS).

Meld inn prosjekter

Digitaliseringsrådet ønsker flere prosjekter. De vil komme i kontakt med virksomhetene tidlig, uavhengig av om de har et formelt etablert prosjekt eller ikke. Å bruke Digitaliseringsrådet skal ta kort tid, og læringen man får gjennom rådets arbeid skal deles med forvaltningen.

– På denne måten sikrer vi ny institusjonell læring og at virksomhetene lærer av hverandre. Difi er opptatt av utnytte kunnskapen vi får fra Digitaliseringsrådet, sier Ingelin Killengreen.

God og uformell dialog

Rådet ønsker å etablere en god dialog med virksomhetslederne, og skal kunne gi anbefalinger i alle faser av et prosjekt.  – Rådet ønsker en uformell dialog med virksomhetene. Jo tidligere de kommer inn, jo større effekt vil anbefalingene kunne ha, sier Digitaliseringsrådets leder Svein Kristensen.

Prosjekter mellom 10-750 millioner kroner kan få hjelp. Det vil ikke bli noen søknadsfrist, man kan melde inn prosjekter kontinuerlig og få hjelp i alle faser av prosjektet.

Digitaliseringsrådets medlemmer

Digitaliseringsrådet. Bak fra venstre: Kjetil Århus, Øyvind Christoffersen, Magne Jørgensen, Jan-Olav Styrvold Foran fra venstre: Eli Stokke Rondeel, leder Svein R. Kristensen, Nina Aulie og Toril Nag

 

 

Deldette

Kontakt

  • Leder av Digitaliseringsrådet Svein R. Kristensen
    Telefon: 91384066