Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt - erfaringer fra Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet skal hjelpe ledere i statlige virksomheter å lykkes med sine digitaliseringsprosjekter. 18. oktober arrangerte Digitaliseringsrådet frokostseminaret - Hva er problemet? Hva har vi sett og hvem har vi møtt? Under finner du Digitaliseringsrådets erfaringsrapport fra første halvår, presentasjoner og video av foredragene som ble holdt.

Publisert: 17. okt 2016, Sist endret: 09. jul 2018

Målet med arrangementet er å bidra til læring på tvers av offentlig sektor og øke kjennskap til Digitaliseringsrådet. Dette arrangementet vil være nyttig for deg som er leder i offentlig forvaltning. Men også for deg som er prosjektleder eller medarbeider som kan påvirke digitaliseringsprosjekter i din virksomhet.

Program

Velkommen og innledning ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, KMD

Last ned presentasjonen til Jan Hjelle (pdf)

Presentasjon av Digitaliseringsrådet og sekretariatet ved leder for Digitaliseringsrådet Svein Kristensen

Last ned presentasjonen til Svein Kristensen (pdf)

Hva har vi sett så langt? Erfaringer, funn og refleksjoner ved Svein Kristensen og rådsmedlem Magne Jørgensen

Last ned presentasjonen til Magne Jørgensen (pdf)

En virksomhetsleder forteller ved riksarkivar og leder for arkivverket Inga Bolstad

Last ned presentasjonen til Inga Bolstad (pdf)

Hvordan få til læring på tvers i offentlig sektor? ved leder for sekretariatet Elin Fjørtoft

Last ned presentasjonen til Elin Fjørtoft (pdf)

Spørsmål og refleksjoner i plenum

   

Deldette