Om Digitaliseringsrådets medlemmer

Her kan du lese om Digitaliseringsrådets medlemmer og bakgrunnen deres.

 

Svein Ragnar Kristensen

leder av Digitaliseringsrådet. Kristensen var skattedirektør fra juli 2006 til juli 2013 og har tilsammen 18 år i Skatteetaten ledelse. Dette var en periode med omfattende IKT-utvikling, digitalisering av tjenestene og store omstillings- og organisasjonsprosesser der IKT var en viktig driver. Han har tidligere vært administrasjonsdirektør i Rikstrygdeverket og Direktoratet for arbeidstilsynet, byråsjef i KAD og medarbeider i APs stortingsgruppe. Siden 2013 har Kristensen bistått Politidirektøren med omstillingen av politiets administrative funksjoner. Han er utdannet siviløkonom.

Toril Nag

er utdannet sivilingeniør innen Computer Science og har lang industrierfaring fra IT/Telecom, herunder styring av større IT- prosjekter og IT -anskaffelsesprosjekter. Hun er i dag konserndirektør for Tele/Teknologiområdet i Lysekonsernet med blant annet ansvar for internettleverandøren Altibox og IoT selskapet Smartly, samt Lyses virksomhet innen utbygging av fibernett. Nag er også nestleder i styret i IKT Norge.

Jan-Olav Styrvold

er tidligere norsk administrerende direktør og Vice President EMEA i amerikansk programvareselskap, senere partner i norsk bedriftsrådgivningsfirma i 13 år. Han er nå direktør Økonomi og IT i AS Vinmonopolet. I tillegg har Styrvold også sittet som styreleder og styremedlem i en rekke norske bedrifter innen IT-teknologi

Øivind Christoffersen

er utdannet fra Universitetet i Oslo med hovedfag i Informatikk. Han har arbeidet med større IT-prosjekter både som systemutvikler og prosjektleder. Han gikk etter hvert over i lederstillinger i norske og internasjonale selskap, og satt i toppledelsen i Hewlett-Packard Norge og var adm. direktør i Honeywell Norge. Fra 2000 til 2013 var han adm. direktør i Statsbygg. Dette var en periode hvor Statsbygg utviklet en prosjektgjennomføringsmodell med risikohåndtering både på prosjekt- og porteføljenivå. Christoffersen sitter i dag diverse styrer samt er spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nina Aulie

har cand.mag i samfunnsfag fra universitetet i Bergen og Oslo og er en erfaren endringsleder. Hun har mer enn 20 års erfaring fra toppledelse i offentlig sektor, hvor hun har jobbet med implementering av prosesser og organisasjonsendringer. Aulie har også ledet omfattende endringsprosesser i store organisasjoner som Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.

 

Magne Jørgensen

har mastergrad innen økonomi og IT fra universitetet i Karlsruhe og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han er sjefsforsker ved Simula Research Laboratory og professor ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring som prosjektleder og leder for IT-prosesser i Telenor og Storebrand. Forskningen hans har de senere årene i stor grad fokusert på planlegging og ledelse av IT-prosjekter.

 

Eli Stokke Rondeel

er utdannet sivilingeniør fra NTH/NTNU innen signalbehandling i 1994. Hun har jobbet 15 år som konsulent i Accenture og Devoteam. Siden 2009 har hun jobbet i Sykehuspartner som avdelingsleder. Fra 2012 til 2015 har hun vært prosjektleder for et av de største prosjektene innen helse i Norge og gjennomført et stort endringsledelse- og systeminnføringsprosjekt med et budsjett på over 900 MNOK. Hun er nå assisterende programleder for Program for Regional klinisk løsning i Helse Sør-Øst, programmet skal levere Én pasientjournal i Helse Sør-Øst.

Kjetil Århus

har jobbet med IKT og digitalisering i offentlig sektor siden 2007. Fra 2007 har han hatt ansvaret for digitalisering i Bergen kommune, og har hatt stilling som IKT-direktør fra 2010. Som representant fra Bergen kommune, har Århus sammen med Oslo kommune drevet og hatt ansvaret for IKT- samarbeidet blant de ti største kommunene (K10) fra det ble etablert. I tillegg har han bidratt aktivt i etablering og gjennomføring av KS-programmet KommIT og styringsgrupper/ arbeidsgrupper som understøtter digitalisering i tilknytning til samhandling stat/ kommune. Han bidrar også som foredragsholder og i programkomiteer i større offentlige Ikt-konferanser.

 

 

Sist endret: 
05. sep 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*