Ønsker du hjelp med digitaliseringsprosjektet ditt?

Ønsker du dialog med kompetente toppledere fra privat og offentlig sektor om ditt planlagte digitaliseringsprosjekt? Ta kontakt med Digitaliseringsrådet nå!

Publisert: 02. sep 2016, Sist endret: 31. okt 2020

Siden januar har Digitaliseringsrådet bistått 12 virksomheter med deres digitaliseringsprosjekter. Denne høsten har Digitaliseringsrådet fortsatt noe ledig kapasitet, og kan ta imot noen flere prosjekter.

Et møte som gir energi

Digitaliseringsrådet hjelper virksomhetene til å lykkes i digitaliseringsprosjektene sine, og tilbakemeldingene fra virksomhetslederne som har deltatt, har hittil vært svært positive. 

Lederes erfaring med å bruke Digitaliseringsrådet

– Digitaliseringsrådet er et veldig kompetent råd. Møte med dem ga energi, sier Inga Bolstad, direktør i Arkivverket. 

Rådet ønsker å etablere en god dialog med virksomhetslederne, og gir anbefalinger i alle faser av et prosjekt. Først og fremst ser rådet på de problemstillingene som virksomhetslederne selv ønsker å drøfte. Samtidig vurderer Digitaliseringsrådet seks faglige tema som vi mener er viktige for å kunne lykkes i et digitaliseringsprosjekt.

Dersom du ønsker veiledning fra rådets kompetente medlemmer rundt prosjektet ditt eller lurer på om prosjektet kan være aktuelt for Digitaliseringsrådet, så ta kontakt med Digitaliseringsrådets leder, Svein Kristensen eller sekretariatets leder, Elin Kristine Fjørtoft.

Kort om Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet består av åtte personer fra offentlig og private virksomheter, stat, kommune og akademia.
Digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner kan få hjelp.
Fra virksomheten har sendt inn prosjektdokumentasjonen og problemstillinger de ønsker å drøfte, tar behandlingen ca tre uker.

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er sammen med medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs program for bedre styring og ledelse i staten.

Deldette

Kontakt