Stor bredde i prosjektene i Digitaliseringsrådet

Siden oppstarten i januar har Digitaliseringsrådet behandlet prosjekter i Husbanken, Sjøfartsdirektoratet, Brønnøysundregistrene og Arkivverket.

Publisert: 17. mar 2016, Sist endret: 04. aug 2018

Regjeringen etablerte ved årsskiftet et digitaliseringsråd som skal hjelpe statlige virksomheter i å lykkes med digitaliseringsprosjekter. Digitaliseringsprosjekter mellom 10 og 750 millioner kroner kan få hjelp.

–Det er hyggelig å registrere at det har vært en god dialog og åpenhet og mellom rådet og virksomhetene. Virksomhetene sier at de setter pris på de konstruktive rådene og gode dialogen med Digitaliseringsrådet, sier Svein Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet. 

Digitaliseringsrådet har behandlet små prosjekter med konkrete problemstillinger, ambisiøse prosjekter som skal gi nye felleskomponenter og strategiske råd i tilknytning til store programmer.  Det er stor variasjon når det gjelder hvilken fase prosjektene befinner seg i. Noen er tidlig i konseptfasen, mens andre nærmer seg gjennomføring.

Rådet har hatt dialog med virksomhetene om viktige problemstillinger som organisering og styring, brukerinvolvering, risikovurdering og gevinstrealisering.

Positive direktører

–Virksomhetene er positive. En etatsleder sa at møtet med Digitaliseringsrådet gav dem energi, og det gleder oss selvsagt. Etatene setter pris på at de slipper å fylle ut skjemaer, de kan bare sende over eksisterende dokumentasjon. Flere sier at det er veldig nyttig å få råd og kunne diskutere viktige dilemmaer med kompetente personer utenfor virksomheten, sier Svein Kristensen.

Behandlingen i Digitaliseringsrådet går raskt. Fra virksomhetene sender inn prosjektdokumentasjonen, går det 15 arbeidsdager til anbefalingen fra Digitaliseringsrådet foreligger.

Program for bedre styring og ledelse i staten

Digitaliseringsrådet er sammen med medfinansieringsordningen og strategisk IKT-kompetanse for toppledere, en del av KMDs program for bedre styring og ledelse i staten.

Deldette

Kontakt