Deling av data

"Deling av data" er et tiltak i Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Formålet med tiltaket er at det skal bli enklere for offentlige og private virksomheter å få tilgang til og bruke offentlige data.

Publisert: 14. mar 2019, Sist endret: 14. aug 2019

Prosjekt «Deling av data» er nå i planleggingsfasen, og skal levere et styringsdokument for gjennomføringsfasen. I tillegg arbeider prosjektet med å identifisere og realisere aktiviteter på noen sentrale områder innenfor deling av data i 2019, samt bygge kompetanse og erfaring for å mobilisere til neste fase.

Prosjektet fokuserer på tre sentrale områder: 

  1. Vi må gjøre data tilgjengelig.

  1. Vi må kunne anvende dataene til analyse og digitale tjenester.

  1. Vi må ha ressurser som kan støtte de virksomhetene som ikke selv har kapasitet og kompetanse knyttet til deling og anvendelse av data ved å etablere et kompetansesenter.

Prosjektet ferdigstilte en konseptvalgutredning for deling av data i 2018. I dialog med mer enn 200 offentlige og private virksomheter i inn- og utland vurderte prosjektet hva som skal til for å øke deling og bruk av data. Utredningen anbefalte et konsept som er en ønsket utviklingsretning. Dette konseptet tar hensyn til at offentlige virksomheter er på ulike modenhetsnivåer. Det utvikles tiltak med hovedfokus på de virksomhetene som ikke har kommet så langt. De modne virksomhetene gjennomfører sine planer samtidig som de vil være viktige bidragsytere for å sikre tverrgående løsninger. 

Prosjektet inkluderer også arbeidet med felles rammeverk for informasjonsforvaltning som tidligere var et eget tiltak i digitaliseringsstrategien.

Fordi teknologi og data er i rask utvikling, må tiltakene innenfor hvert av områdene utvikles smidig og trinnvis over tid. Satsingen legger til grunn at innovasjon fremdeles skal skje ute i de enkelte sektorene og virksomhetene. Samarbeid med virksomheter, både i offentlig og privat sektor, er sentralt. 

Deldette

Kontakt