Felles API-oversikt

Tiltaket etablerer en enhetlig beskrivelse av grensesnitt (APIer) og knytter disse til datasett. Tiltaket bygger videre på løsningen «Felles datakatalog» som tidligere er etablert av Brønnøysundregistrene. De er også ansvarlig for etableringen av Felles API-oversikt. Behovet bak tiltaket er å få en bedre og mer helhetlig utnyttelse av data gjennom å gi oversikt over grensesnitt.

Publisert: 14. mar 2019, Sist endret: 15. aug 2019

Utviklingen av Felles API-oversikt er ferdig.
 
Neste steg i utvikling av felles kataloger er felles oversikt over begreper, informasjonsmodeller og sluttbrukertjenester.

Deldette