e-SENS

e-SENS er EU sitt program for å utvikle felles IT-infrastruktur i EU. Programmet skal levere felleskomponenter som ulike sektorer kan gjenbruke i sin tjenestutvikling. Norge og Difi er tungt inne i programmet både i arbeidet med ehandel og i arbeidet med å ta fram felleskomponenter. Infrastrukturen har som mål å utvikle det europeisk markedet gjennom innovative og effektive IKT-løsninger av høy kvalitet til bruk i offentlig forvaltning.

e-SENS skal sikre besparelser i form av penger og tid, både for innbyggerne og myndighetene. Prosjektet skal gi stordrifts­fordeler, gjenbruk, samarbeid og ny styringsmodell gjennom koordinering på tvers av domener på nasjonalt nivå og EU-nivå. Fokus vil bli satt på sentrale byggesteiner som e-ID, e-dokumenter, e-Levering, semantikk og e-signatur.

Som et resultat, vil e-SENS definere standarder for å aktivere potensialet av offentlige tjenester over landegrensene gjennom

 • bedre teknisk sikkerhet, ved å bane vei for å overvinne de juridiske barrierer i Europa,
 • forbedring av generell effektivitet, gjennom bl.a. mer brukervennlig selvbetjening i et komplekst miljø,
 • hjelp til innbyggerne når de krysser landegrensene samt å hjelpe utenlandske statsborgere som ønsker å besøke en medlemsstat, enten for turisme, pensjon eller jobbe.

e-SENS video (eng.)

Hvem har nytte av e-SENS?

 • Medlemsstatene vil motta tekniske løsninger for å skape interoperable, effektive offentlige tjenester med høy kvalitet,
 • Industrien vil få tilgang til åpen kildekode-løsninger som skal brukes i egne forretningstjenester,
 • Borgere og entreprenører vil få fordeler av offentlige tjenester som skal forbedre bevegelsesfriheten for alle som lever og driver virksomhet innen EU.
e-SENS medlemmer
 
 

Nesten 100 partnere fra 20 europeiske land, inkl. Norge, støtter opp om e-SENS-prosjektet. Videre gir ETSI (europeisk standardiserings-institusjon for telekommunikasjons­systemer) og OpenPEPPOL vesentlige bidrag til prosjektet. Slik bred involvering vitner om stor interesse og et sterkt behov for å utvikle sømløse elektroniske tjenester i hele Europa.

e-SENS vil forbedre og utvide innsatsen til storskala pilotprosjekt som allerede er lansert, for eksempel e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL, ved å tilrette­legge tilgang til helsetjenester, rettsvesen, offentlige anskaffelser og foretaksetablering i Europa.

Med undertegning av bidrags­avtalen for prosjektet 14. august 2013 ble prosjektet offisielt lansert. Prosjektaktivitetene har pågått siden 1. april 2013.

Pressemeldinger og presentasjon

Nyhetsbrev (eng.)

 • e-SENS Newsletter 2/2016: Estonia and the Netherlands successfully test e-Confirmation service, Work in e-Invoicing pilot completed, VCD sample software implementation for European Single Procurement Document released, e-SENS AS4 and SMP implementation funded under CEF e-Delivery call, eIDAS connector created, e-SENS Business case developed.
 • e-SENS Newsletter 1/2016: Sweden opens academic borders with e-SENS pilot, e−SENS e−Health domain continues efforts of the EXPAND project, Transfer from STORK 2.0 to e−SENS and further work on cross−border e−ID, New release of the e−SENS electronic repository for European Interoperability Architecture (EIRA), Results of e−SENS AS4 test session, Further developments of the European IT governance model.
 • e-SENS Newsletter 2/2015: The e-SENS family is getting bigger, "Minder" testbed available online, CEF e-Delivery, e-SENS IT-Governance model, e-SENS takes over STORK 2.0, Learn key facts about e-SENS building blocks, New webzine edition available.

 • e-SENS Newsletter 1/2015: Business activity registration launched in Poland, ′Non−repudiation′ solution implemented in the e−Health domain, Seamless cross−border e−Tendering is approaching, The e−Procurement domain meets the IT Industry representatives, e−Justice − the development of tools for secure transmission of documents by electronic means, New e−SENS piloting domains − citizens lifecycle and e−agriculture.

 • e-SENS Newsletter 2/2014: e−SENS European Interoperability Reference Architecture on its way, Piloting preparations in full swing, New piloting domains in e−SENS, Intentions and ideas regarding long−term sustainability and governance of project solutions, e−SENS building blocks are being assessed by the European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardization, The first e−SENS European event ″Making e−Services a Reality″, Project open to new beneficiaries!

 • e-SENS Newsletter 1/2014: Piloting use cases defined, ICT Baseline Architecture of e-SENS, Sustainability assessment of e-SENS building blocks, Overview of sustainability plans of Large Scale Pilots, Overview of sustainability plans of Large Scale Pilots.

 • e-SENS Newsletter 1/2013: Architectural Stock Taking, Choosing Real-Life cases for piloting, Sustainability of technical modules.

Sist endret: 
24. feb 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*