e-SENS

e-SENS var EU sitt program for å utvikle felles IT-infrastruktur i EU. Programmet leverte felleskomponenter som ulike sektorer kunne gjenbruke i sin tjenestutvikling. Norge og Difi var tungt inne i programmet både i arbeidet med ehandel og i arbeidet med å ta fram felleskomponenter. Infrastrukturen hadde som mål å utvikle det europeisk markedet gjennom innovative og effektive IKT-løsninger av høy kvalitet til bruk i offentlig forvaltning.

e-SENS skulle sikre besparelser i form av penger og tid, både for innbyggerne og myndighetene. Prosjektet skulle gi stordrifts­fordeler, gjenbruk, samarbeid og ny styringsmodell gjennom koordinering på tvers av domener på nasjonalt nivå og EU-nivå. Fokus var på sentrale byggesteiner som e-ID, e-dokumenter, e-Levering, semantikk og e-signatur.

Som et resultat, skulle e-SENS definere standarder for å aktivere potensialet av offentlige tjenester over landegrensene gjennom

 • bedre teknisk sikkerhet, ved å bane vei for å overvinne de juridiske barrierer i Europa,
 • forbedring av generell effektivitet, gjennom bl.a. mer brukervennlig selvbetjening i et komplekst miljø,
 • hjelp til innbyggerne når de krysser landegrensene samt å hjelpe utenlandske statsborgere som ønsker å besøke en medlemsstat, enten for turisme, pensjon eller jobbe.

e-SENS video (eng.)

Hvem har hatt nytte av e-SENS?

 • Medlemsstatene har mottatt tekniske løsninger for å skape interoperable, effektive offentlige tjenester med høy kvalitet,
 • Industrien har fått tilgang til åpen kildekode-løsninger som for bruk i egne forretningstjenester,
 • Borgere og entreprenører har fått fordeler av offentlige tjenester som skal forbedre bevegelsesfriheten for alle som lever og driver virksomhet innen EU.
e-SENS medlemmer
 
 

Nesten 100 partnere fra 20 europeiske land, inkl. Norge, støttet opp om e-SENS-prosjektet. Videre ga ETSI (europeisk standardiserings-institusjon for telekommunikasjons­systemer) og OpenPEPPOL vesentlige bidrag til prosjektet. Slik bred involvering vitner om stor interesse og et sterkt behov for å utvikle sømløse elektroniske tjenester i hele Europa.

e-SENS forbedret og utvidet innsatsen til storskala pilotprosjekt som allerede var lansert, for eksempel e-CODEX, epSOS, SPOCS, STORK, PEPPOL, ved å tilrette­legge tilgang til helsetjenester, rettsvesen, offentlige anskaffelser og foretaksetablering i Europa.

Med undertegning av bidrags­avtalen for prosjektet 14. august 2013 ble prosjektet offisielt lansert. Prosjektaktivitetene har pågått siden 1. april 2013. e-SENS ble avviklet 31. mars 2017.

Pressemeldinger og presentasjon

Nyhetsbrev (engelsk)

 • e-SENS Newsletter 2/2017: Final issue as the project reached its end on March 31st.
 • e-SENS Newsletter 1/2017: Connecting Europe. Get on-board! From the e-SENS pilots to Reality
 • e-SENS Newsletter 3/2016: Blueprint for e‑Confirmation service in e‑Health available, A step closer to cross‑border tendering, Prospects for new pilots in the e‑Justice domain, Handover process in the e‑Health domain started, Proposal for the long‑term governance of digital solutions, e‑SENS final event.
 • e-SENS Newsletter 2/2016: Estonia and the Netherlands successfully test e-Confirmation service, Work in e-Invoicing pilot completed, VCD sample software implementation for European Single Procurement Document released, e-SENS AS4 and SMP implementation funded under CEF e-Delivery call, eIDAS connector created, e-SENS Business case developed.
 • e-SENS Newsletter 1/2016: Sweden opens academic borders with e-SENS pilot, e−SENS e−Health domain continues efforts of the EXPAND project, Transfer from STORK 2.0 to e−SENS and further work on cross−border e−ID, New release of the e−SENS electronic repository for European Interoperability Architecture (EIRA), Results of e−SENS AS4 test session, Further developments of the European IT governance model.
 • e-SENS Newsletter 2/2015: The e-SENS family is getting bigger, "Minder" testbed available online, CEF e-Delivery, e-SENS IT-Governance model, e-SENS takes over STORK 2.0, Learn key facts about e-SENS building blocks, New webzine edition available.

 • e-SENS Newsletter 1/2015: Business activity registration launched in Poland, ′Non−repudiation′ solution implemented in the e−Health domain, Seamless cross−border e−Tendering is approaching, The e−Procurement domain meets the IT Industry representatives, e−Justice − the development of tools for secure transmission of documents by electronic means, New e−SENS piloting domains − citizens lifecycle and e−agriculture.

 • e-SENS Newsletter 2/2014: e−SENS European Interoperability Reference Architecture on its way, Piloting preparations in full swing, New piloting domains in e−SENS, Intentions and ideas regarding long−term sustainability and governance of project solutions, e−SENS building blocks are being assessed by the European Multi Stakeholder Platform on ICT Standardization, The first e−SENS European event ″Making e−Services a Reality″, Project open to new beneficiaries!

 • e-SENS Newsletter 1/2014: Piloting use cases defined, ICT Baseline Architecture of e-SENS, Sustainability assessment of e-SENS building blocks, Overview of sustainability plans of Large Scale Pilots, Overview of sustainability plans of Large Scale Pilots.

 • e-SENS Newsletter 1/2013: Architectural Stock Taking, Choosing Real-Life cases for piloting, Sustainability of technical modules.

Sist endret: 
18. aug 2017

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*