Arbeidstilsynet: Forenkling av Arbeidstilsynets byggesaksbehandling

Prosjektet skal sikre at Arbeidstilsynet som sektormyndighet utvikler og tilpasser sin søknadsprosess til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sin fellesløsning for en mer samordnet og effektiv byggesaksprosess.. Støtte: 9 095 000.

Publisert: 03. jun 2019, Sist endret: 04. jun 2019

Søkere skal ikke lengre behøve å levere to søknader, og de skal kunne søke via digitalt søknadsskjema, ikke papir. Innebygget automatisk regelsjekk skal gjøre veiledning lett tilgjengelig i søknadsøyeblikket. Prosjektet skal forenkle og forbedre samtykkebehandlingen av byggesøknader i Arbeidstilsynet, og i saker hvor det er mulig med automatisert samtykkebehandling skal det legges til rette for dette. Informasjonen som samles inn i forbindelse med samtykkebehandlingen skal brukes til statistikk og risikoanalyser i forbindelse med tilsyn. Prosjektet skal bidra til en overgang fra et skjønnsbasert regelverk til et regleverk tilpassert digital saksbehandling. En klarere sjekkliste og mer automatisert samtykkebehandling vil også redusere ressursbruken hos søker, gi raskere saksbehandling, økt kvalitet og samfunnsøkonomisk gevinst. I noen tilfeller vil også bygging av næringsbygg kunne starte tidligere.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen