Brønnøysundregistrene: Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Prosjektet skal etablere fellesløsninger for tilgang til digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter. Støtte: 12 500 000.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

Begge løsninger vil være i tilgjengelige for hele forvaltningen. Effektene av tiltaket er at det blir enkelt å etablere sikker og effektiv digital kommunikasjon med næringsdrivende og andre typer virksomheter, samt verifisere hvem som kan opptre på vegne av og forplikte en virksomhet i en digital dialog. Raskere og mer effektiv kommunikasjon vil gi grunnlag for bedre flyt i samhandlingen, og dermed raskere og bedre behandling for alle involverte parter.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen