Fiskeridirektoratet: 'Min Side' for norsk fiskerinæring

Formålet med prosjektet er å effektivisere samhandlingen mellom næringsaktørene og det offentlige samt å øke kvaliteten på saksbehandlingen. Støtte 9 538 000.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

Det skal etableres en ‘Min side portal’ for alle aktører i fiskeri- og havbruksnæringen som kan nås på mobil, nettbrett og PC. All dialog mellom næringen og Fiskeridirektoratet foregår i dag i form av brev, telefon, e-post samt en begrenset bruk av skjematjenester i Altinn. Den nye løsningen vil i tillegg til en mer effektiv saksbehandling og rapportering omfatte kvotestatus for fiskeri, overføring av kvoter mellom fartøy, bruk av leiefartøy, oversikt over gjeldende regelverk og fiskerimeldinger.

Prosjektet er avslutta.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen