Helsedirektoratet: Videreutvikling av system for autorisasjon og godkjenning av helsepersonell

Prosjektet skal videreutvikle den elektroniske søknadsprosessen ved autorisasjon og godkjenning av helsepersonell. Støtte: 5 000 000.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

Autorisasjon av helsepersonell er viktig for å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til å sikre god kvalitet på helsetjenestene. For at saksbehandlingen skal være mest mulig effektiv og samtidig ivareta høye krav til kvalitet, ønsker Helsedirektoratet å effektivisere søknadsprosessen for godkjenning av helsepersonell, samt forbedre muligheten for statistikk og rapportering. Dette vil resultere i redusert saksbehandlingstid og frigjøring av ressurser som kan fokusere i større grad på kvalitetssikring og vurderinger.

Prosjektet er avslutta.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen