Landbruksdirektoratet: Forenkle og effektivisere forvaltning av tilskuddsordning for avløsere

Prosjektet skal forenkle og effektivisere forvaltningen av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel, sikre at beregning og vedtak om tilskudd blir korrekt, og gjøre det enklere for bonden å søke og motta berettiget tilskudd. Støtte: 3 500 000.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

For å nå målet om forenkling og effektivisering av ordningen skal det utvikles en brukervennlig selvbetjeningsløsning for bonden som gjør det enklere å levere en korrekt søknad, og en effektiv løsning for saksbehandler i kommunen for kontroll og behandling av søknader, beregning og utbetaling.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen