Medietilsynet: Digital hverdag

Prosjektet skal utvikle moderne og tidsriktige tjenester for selvbetjening og samhandling med de medieaktørene som på ulikt vis har å gjøre med Medietilsynet. Støtte: kr 4 851 220.

Publisert: 12. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

Medietilsynet er under omstilling og skal bli mer effektivt bl.a. gjennom digitalisering. De ønsker å vri ressurser og aktiviteter i tråd med ny strategi. Nye teknologiske løsninger skal effektivisere interne arbeidsprosesser og forbedre løsningene ut mot eksterne aktører og tilby nye relevante tjenester. Dagens IT-løsninger er så utdaterte at det ikke er mulig å hente hjelp i markedet til å vedlikeholde dem.

Prosjektet skal levere:

  • videreutvikle nåværende løsning, Salesforce. Den skal erstatte mange og utdaterte fagsystemer, gi økt sikkerhet, kvalitet og effektivitet.
  • webapplikasjon/ Min side-løsning – legge til rette for selvbetjening for aktører som samhandler med Medietilsynet. Skal erstatte dagens skjemaløsninger.
  • publiseringsplattform og database for data og informasjon. Forbedre analyser, sammenstillinger og innsikt. Skal erstatte dagens statiske rapporter med mer dynamisk visning av innhold. Skal forbedre tilgjengelighet og brukervennligheten av dataene.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen