Patentstyret: Min IPR-side

Prosjektet Min IPR-side (Intellectual Property Rights) skal beskrive og realisere nye og fremtidsrettede digitale løsninger for søknadsbehandling av patenter. Støtte: 6 275 000.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 04. jun 2019

Løsningene skal ivareta kundens behov før innleveringen, under behandlingen og etter avgjørelsen av søknaden (vedlikehold av IPR). Dette vil gjøre søknadsprosessene hos Patentstyret mindre komplekse, mer forutsigbare og redusere behovet for iterasjoner og brevveksling med brukerne. Effektene vil være reduserte kostnader både hos brukerne og internt i Patentstyret, økt effektivitet, gode brukeropplevelser og «flere gode rettigheter».

Prosjektet er avslutta.

Deldette

Prosjekt med støtte fra medfinansieringsordningen