1.1 - Nettsted og tjenester er enkle å finne gjennom søk

Nettsted og tjenester må være enkle å finne gjennom søk. Ved søk på nettstedets navn, tjenestens navn (eventuelt kortnavn) eller det nettstedet/tjenesten vanligvis kalles, skal brukeren få et relevant treff blant de 5 første treffene på trefflista.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 11. nov 2018

For statlige tjenester gjelder dette uavhengig av om man søker på bokmål eller nynorsk. For kommunale tjenester gjennomføres søket på den målformen kommunen benytter.

For tjenester vil relevante treff enten være direkte til tjenesten, eller til tilknyttede informasjonssider på nettstedet.

Nettstedet skal også ha en søkefunksjon som gjør det mulig å søke internt på nettstedet, og denne skal være lett tilgjengelig, konsekvent plassert og viser minst 20 synlige tegn.

TestpunkterPoeng (60)
Eksternsøk - Søk på nettstedets navn eller den benevnelsen som det er allment kjent under gir relevante treff med beskrivende titler blant de 5 første på trefflista.20
Eksternsøk, tjeneste – Søk på tjenestens navn eller den benevnelsen som den er allment kjent under gir relevante treff med beskrivende titler blant de 5 første på trefflista.20
Internsøk (forekomst) - Nettstedet har en søkefunksjon som er lett tilgjengelig, konsekvent plassert og med et søkefelt som viser minst 20 synlige tegn.5
Internsøk - Søk på relevant innhold, for eksempel navnet eller den benevnelsen som en digital tjeneste er allment kjent under, gir relevante treff blant de 5 første på trefflista.15
Internsøk, delvis - Internt søk på nettstedet gir ikke relevante treff, men søkefunksjonen på nettstedet har hjelpeverktøy som gir en bedre resultatliste.5

Slik tester du

Søk via ekstern søkemotor

Bruk Google og Bing. Søk på nettstedets og tjenestens navn (i to forskjellige omganger, ikke samtidig), eller den benevnelsen som tjenesten eller nettstedet er allment kjent under. Sjekk at søket gir relevante treff blant de 5 første på trefflista. For å oppfylle kravet til tjeneste skal du komme til informasjonssiden til tjenesten på forsiden, eller direkte til tjenesten.

For statlige tjenester skal søket gjøres både på bokmål og nynorsk, dersom det er forskjeller mellom disse. For kommunale tjenester gjennomføres søket på den målformen kommunen benytter.

Søkehistorikken din vil kunne påvirke resultatet i denne testen, så det kan derfor være aktuelt å ta i bruk teknikker for anonymisering. Hvilke søketermer som er brukt i de ulike søkemotorene, skal oppgis i kommentarfeltet i vurderingen.

Søk via intern søkemotor

Sjekk forekomst av intern søkefunksjon på nettstedet. Vurder om det er lett tilgjengelig, om det er konsekvent plassert på alle sider (med unntak av forsiden) og om det er plass til 20 tegn synlig i feltet.

Gjør ulike søk etter relevant innhold (finn relevant innhold på sidene i forkant, og se om dette er mulig å finne gjennom søk). Dersom nettstedet også har digitale tjenester, sjekk om det er mulig å finne disse via søk (med søk på tjenestenavn eller det den er allment kjent som). Sjekk om søket gir relevante treff blant de 5 første på trefflista. Dersom trefflista ikke er optimal, sjekk hvorvidt søkefunksjonen har hjelpeverktøy for sortering eller gruppering etter tema eller emner og at bruk av disse forenkler søkeprosessen og muliggjøre relevante treff. Bruk delvis-alternativet dersom sistnevnte stemmer.

For statlige tjenester skal også internsøket gjøres både på bokmål og nynorsk, dersom det er forskjeller mellom disse. For kommunale tjenester gjennomføres søket på den målformen kommunen benytter.

 

Deldette