1.2 - Innhold er enkelt å identifisere

Alle sider skal ha beskrivende overskrifter, en unik og beskrivende sidetittel og en beskrivende adresse (URL). Overskriftene skal deklareres i heading-taggen (h) og sidetittelen i title-taggen.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 06. jul 2018

Sidetittelen skal beskrive formålet med tjenesten eller innholdet på siden, og på nettsteder skal virksomhetens navn også være med. Dersom det finnes flere som tilbyr samme type tjeneste (for eksempel søknad om barnehageplass, som er noe alle kommuner tilbyr), skal tjenesteeiers virksomhetsnavn også skal være med i tittelen. Virksomhetsnavnet bør komme til slutt i tittelen, både i tjenesten og på nettstedet.

Språket som blir brukt i den beskrivende adressen (URLen) på informasjonssidene, skal være det samme som hovedspråket på nettstedet (det som er mest brukt).

TestpunkterPoeng (40)
Alle sider har beskrivende og korrekt kodede overskrifter.15
Alle nettstedets sider, samt tjenestens eller tjenesteportalens startside har beskrivende sidetittel (title-tag).10
Alle nettstedets sider har beskrivende adresser (URL) på hovedspråket.15

Slik tester du

Overskrifter

Sjekk at alle sider, både på nettstedet og i tjenesten, har beskrivende og korrekt kodede overskrifter i heading-tagen (h). Rett bruk av overskriftsnivå sjekkes i indikator 4.5, mens mer utfyllende språk, herunder avsnitt og overskrifter, sjekkes i 5.5.

Sidetittel

Sjekk i kildekoden at sidetittelen ligger i title-taggen, og at denne er unik og beskrivende både på informasjonssider på nettstedet og på tjenestens eller tjenesteportalens startside. På nettstedet skal virksomhetens navn være med. I tjenesten skal virksomhetsnavn være med dersom det er flere som tilbyr samme tjeneste (for eksempel søknad om barnehageplass, som er noe alle kommuner tilbyr).

Dersom testen gjelder en tjenesteeier med flere tjenester, skal hver tjeneste ha sitt unike navn.

Beskrivende adresser (URL)

Sjekk om sidene på nettstedet har beskrivende URLer, og at disse er på samme språk som hovedspråket på nettstedet (norsk URL-tekst på sider med innhold på norsk).

 

Deldette