2.1 - Identitet, formål og oppgaver kommer klart fram

De offentlige nettstedene er en viktig kilde til informasjon om virksomhetenes oppgaver og ansvar. Det skal framgå tydelig hvilken offentlig instans som er ansvarlig for nettstedet og for tilknyttede tjenester.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 06. jul 2018

Ved bruk av sammensatte tjenester, der flere virksomheter er involvert, må brukeren være sikker på hvem som er ansvarlig for hva, for eksempel hvem som har behandlingsansvaret for personopplysninger.

Navnet (eventuell logo) på tjenesten og ansvarlig virksomhet må være synlig på alle sider. ID-portens og Feides tjenesteeiere trenger ikke profileres da felles innloggingsløsninger er en del av en sømløs prosess.

TestpunkterPoeng (35)
Det er lett å identifisere hvem som er ansvarlig for nettstedet.5
Nettstedet har informasjon som presenterer formål og oppgaver knyttet til de viktigste ansvarsområdene.10
Det er lett å identifisere tjenesteeier.20

Slik tester du

Identifisering av ansvarlig virksomhet

Sjekk om det er lett å identifisere hvem som har ansvar for nettstedet og tjenesten gjennom navn og eventuell logo.

Informasjon om ansvarsområder

Sjekk at nettstedet har innhold som beskriver virksomhetens formål og ansvarsområder. Når det gjelder oversikt over tjenesteområdene kommunene har ansvaret for, er det tilstrekkelig at dette kommer fram indirekte gjennom informasjonsarkitekturen. Det skal i tillegg være mulig å forstå hvordan kommunen styres (politisk og administrativt), og hvem som har ansvaret for de viktigste oppgavene.

Eksempel

 

Deldette