2.4 - Brukerne av tjenesten får bekreftelse på innsending av opplysninger

Etter å ha fullført en digital tjeneste skal brukeren få både en umiddelbar bekreftelse på innsendingen og en kvittering. Dette kan være én og samme ting dersom den oppfyller alle krav.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 06. jul 2018

Den umiddelbare bekreftelsen er siden som kommer opp rett etter at brukeren har trykket på send inn eller bestill. Her skal det bekreftes at tjenesten er fullført, og tid og dato skal være oppgitt.

I tillegg skal brukeren få en kvittering som inneholder mer utdypende informasjon enn den umiddelbare bekreftelsen. Dette kan for eksempel være en kvitteringsside, på epost eller gjennom en innloggingsløsning (typisk MinSide eller lignende).

Den umiddelbare bekreftelsen kan også være kvittering, men for å skille kravene for hva man skal få umiddelbart og hva man kan få senere, har vi valgt å bruke to ulike navn her.

Den utfyllende kvitteringen skal inneholde:

 • innsynsrett
 • saksgang
 • fullstendig dokumentasjon på hva som er meddelt gjennom tjenesten
 • informasjon om muligheter for å gjøre endringer
 • kontaktinformasjon
 • eventuelle andre opplysninger som er viktige for brukeren

Dersom den umiddelbare bekreftelsen inneholder alle disse opplysningene (eller informasjon om hvordan man kan få tilgang til dem), vil dette være godt nok til å oppfylle begge kravene.

Vær oppmerksom på at det ikke må sendes taushetsbelagte opplysninger i kvitteringer over ikke-sikre kanaler (f.eks. ikke-kryptert e-post).

TestpunkterPoeng (30)
Ved innsending av opplysninger får brukerne umiddelbart en bekreftelse på skjerm.15
Ikke relevant – Det er ikke nødvendig med umiddelbar bekreftelse på skjerm.15
Brukerne finner meddelte opplysninger etter innsending, samt informasjon om kontakt, innsyn og saksgang.15
Ikke relevant – Det er ikke nødvendig å gi tilgang til meddelte opplysninger og annen informasjon.15

Slik tester du

Fullfør tjenesten ved å trykke på send inn- eller bestill-knappen. Sjekk at disse to kravene er oppfylt (de kan være én og samme side, eller to separate):

Du får umiddelbart opp en side som bekrefter innsendingen. Denne inneholder tid og dato, og en bekreftelse på at tjenesten er fullført.

Du får i tillegg en kvittering som inneholder mer utfyllende informasjon. Dette kan for eksempel være i form av en egen kvitteringsside, på e-post eller gjennom en innloggingsløsning (typisk MinSide eller lignende). Dette skal komme rett etter innsending, for eksempel vil e-post en dag senere ikke være godt nok. Kvitteringen skal ha følgende informasjon:

 • innsynsrett
 • saksgang
 • fullstendig dokumentasjon på hva som er meddelt gjennom tjenesten
 • informasjon om muligheter for å gjøre endringer
 • kontaktinformasjon
 • eventuelle andre opplysninger som er viktige for brukeren

Dersom den umiddelbare bekreftelsen inneholder alle disse opplysningene (eller informasjon om hvordan man kan få tilgang til dem), vil dette være godt nok til å oppfylle begge kravene, det trenger ikke være to separate sider.

Alternativet «ikke relevant» brukes for tjenester hvor umiddelbar respons og kvittering ikke er aktuelt eller ikke gir noen merverdi for brukeren, for eksempel i innsynstjenester.

 

Deldette