2.7 - Nettstedet legger til rette for innsyn i saker og møter

I samsvar med offentleglova og bestemmelsene om møteoffentlighet i kommuneloven har brukerne en lovfestet rett til innsyn i saker og møter.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 06. jul 2018

Indikatoren gir poeng til organisasjoner som tar i bruk webteknologien for å forenkle denne prosessen, og som aktivt bruker nettet for å åpne opp organisasjonen. Innsyn i hva som skjer i organisasjonen, i form av publisering av saksdokumenter, referater og/eller lyd/videooverføring fra møter, er med på å fremme demokrati, deltakelse og åpenhet.

Hvem gjelder dette for?

Krav om innsyn i saker og møter og digitalt innsyn gjelder der virksomheter er pålagt å tilrettelegge for innsyn og/eller møteoffentlighet gjennom:

  • lover
  • forskrifter
  • egne vedtekter
  • særlige styringsdokument

For innsyn i saker og møter brukes alternativet «Ikke relevant» kun dersom nettstedet ikke representerer en virksomhet eller ikke er pålagt møteoffentlighet, for eksempel der hvor virksomheten er et rent forvaltningsorgan. Et eksempel på det første er Matportalen.no, som er en portal med innhold fra flere ulike virksomheter. Et eksempel på det andre er direktoratene. Det kan også være andre særskilte grunner som gjør at ulike former for innsyn ikke kan praktiseres. Bakgrunnen for dette må i tilfelle forklares og begrunnes.

Dokumenter i denne forbindelse skal som hovedregel publiseres som HTML på nettstedet (altså direkte som tekstinnhold).

TestpunkterPoeng (30)
Innsyn i saksdokument – Nettstedet publiserer innkalling, saksdokument og/eller referat/protokoll fra møter i HTML.15
Innsyn i saksdokument, delvis – Nettstedet publiserer innkalling, saksdokument og/eller referat/protokoll fra møter i nedlastbare formater (som for eksempel PDF, DOC eller lignende formater).5
Ikke relevant med innsyn i saksdokument.15
Digitalt innsyn – Nettstedet publiserer lyd- eller videooverføringer fra møter.15
Ikke relevant med digitalt innsyn.15

Slik tester du

Se etter mulighet til innsyn i saker og møter på nettstedet. Innsyn i saksdokument innebærer muligheten til å se eller laste ned saksdokumenter, innkallinger eller referater/protokoller fra møter. Sjekk at dokumentene publiseres i HTML. Dersom dokumentene publiseres i PDF, DOC eller andre likende formater, gis det kun poeng for delvis - 5 poeng.

Digitalt innsyn krever mulighet til å se eller laste ned lyd- eller video-overføringer fra møter.

Alternativet «Ikke relevant» skal kun benyttes dersom nettstedet ikke representerer en virksomhet, ikke er pålagt møteoffentlighet eller er unntatt offentleglova gjennom forskrift. Det kan også være andre særskilte grunner som gjør at ulike former for innsyn ikke kan praktiseres. Bakgrunnen for dette må i tilfelle forklares og begrunnes.

 

Deldette