2.8 - Nettstedet legger til rette for elektroniske høringer

Elektroniske høringer er et svært nyttig verktøy for demokratisk dialog og deltakelse, og bidrar til å gjøre formelle høringer mer tilgjengelige for innspill.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 01. jan 2020

Indikatoren sjekker i hvilken grad offentlige nettsteder benytter nettet for å få slike innspill, og belønner de som legger til rette for dette. En fullverdig høringsløsning skal gi tilgang til aktuelle høringsdokument, ha løsning for innsending av innspill og gi tilgang til andres innspill i saken.

TestpunkterPoeng (25)
Komplett høringsløsning – Nettstedet legger saker ut på høring med løsning for innsending av innspill og med tilgang til andre innspill i saka.25
Enkel høring med innsending eller publisering – Nettstedet legger saker ut på høring og har enten løsning for innsending av innspill eller publiserer disse på nettstedet.15
Enkel høring – Nettstedet legger saker ut på høring, men har ingen løsning for elektronisk innsending av innspill og publiserer heller ikke slike innspill på nettstedet.10

Ikke relevant – Type virksomhet gjør at nettstedet ikke kan ha saker på høring.

25

Slik tester du

Sjekk forekomst av løsning for elektroniske høringer på nettstedet og hvor omfattende funksjonalitet som er bygd inn i løsningen.

Bruk alternativet «komplett høringsløsning» dersom virksomheten legger saker ut på høring, har egen løsning for innsending av innspill og publiserer andre innspill i saka.

Bruk alternativet «enkel høring med innsending eller publisering» dersom virksomheten legger saker ut på høring og enten har egen løsning for å sende inn innspill ELLER mangler tilgang til andre innspill i saka på nett.

Bruk alternativet «enkel høring» dersom virksomheten bare legger ut saksdokument, men mangler skjema for innsending av innspill og ikke publiserer innkomne innspill på nett.

Bruk alternativet «ikke relevant» dersom type virksomhet ikke behandler formelle høringssaker. Avgjørelsen skal begrunnes med merknad i kommentarfeltet.

 

Deldette