3.1 - Hensynet til personvern er ivaretatt

Brukeren skal informeres om nettstedets bruk av informasjonskapsler. Dette inkluderer hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som blir brukt, formålet med bruken, samt hvem som bruker opplysningene. Lenken til slik informasjon må utformes slik at det framgår av lenkenavnet at landingssiden gir informasjon om informasjonskapsler/cookies.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 11. nov 2018

Er informasjonsplikten oppfylt, er det tilstrekkelig at brukeren har akseptert bruken av informasjonskapsler gjennom innstillingen i nettleseren. Dette gjelder også der nettleseren allerede er forhåndsinnstilt for aksept (dvs. at det ikke er nødvendig med «pop-ups» o.l.) Se for øvrig http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Internett/cookies/

Alle tjenester skal ivareta hensynene til personvern og sporbarhet, og informere om hvordan personvern ivaretas, hvordan personopplysninger behandles, samt hvilke rettigheter de har til innsyn, retting og sletting.

Personvernerklæringen skal minst inneholde følgende punkter:

  • formålet med innsamling av personopplysninger
  • hvem som er behandlingsansvarlig
  • om det skjer utlevering til tredjeparter
  • framgangsmåte for å få innsyn
  • kontaktinformasjon

Det skal i ettertid være mulig å hente fram kopi av inngitte data og alle lagrede personopplysninger.

TestpunkterPoeng (25)
Brukerne finner informasjon om hvordan informasjonskapsler blir benyttet.10
Tjenesten har personvernerklæring som er tilgjengelig for brukerne både før og etter innlogging, og som fyller de oppgitte innholdskravene.15

Slik tester du

Informasjonskapsler/cookies

Sjekk på nettstedet og tjenestens startside hvorvidt lenkenavnet til informasjon om informasjonskapsler innholder ordene "informasjonskapsler" eller "cookies". Sjekk om landingssidens innhold har tilstrekkelig informasjon om bruk av informasjonskapsler. Dette inkluderer hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som blir brukt, formålet med bruken, samt hvem som bruker opplysningene.

Personvernerklæring

Sjekk om tjenesten har lenke til personvernerklæring. Lenken må være synlig både før og etter innlogging, for eksempel i footer. Erklæringen må inneholder følgende punkter: formål, behandlingsansvarlig, utlevering til tredjeparter, innsyn og kontaktinformasjon.

 

Deldette