4.1 - Nettsted og tjeneste er tilgjengelig over både IPv4 og IPv6

IPv4 og IPv6 (forkortelse for Internet Protocol version 4/6) er grunnleggende protokoller for kommunikasjon på internett. Alt utstyr som skal kobles opp mot internett, trenger en protokoll-adresse for å kunne nåes, enten det er en PC, en printer eller et kjøleskap.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 05. jul 2018

Stadig flere enheter har behov for å knytte seg til nettet, og dette krever flere IP-adresser enn det IPv4 kan tilby. Mangelen på IPv4-adresser er reell. Som sentral leverandør av viktige nettsteder og nettjenester kan offentlig sektor spille en viktig rolle i overgangen fra IPv4 til IPv6, og en avventende holdning i det offentlige kan ha flere uheldige virkninger.

Referansekatalogen for anbefalte og obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor anbefaler at alle offentlige nettsider og elektroniske tjenester, samt IT-tjenester det offentlige kjøper, bør ha støtte for både IPv4 og IPv6 (dual stack). Dette ble anbefalt av Standardiseringsrådet 14.juni 2011. Difi har også gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse der konklusjonen er å gjøre støtte for både IPv4 og IPv6 obligatorisk.

I forbindelse med omleggingen har alle virksomheter et lovpålagt ansvar for å iverksette tiltak mot mulige sikkerhetsutfordringer. I denne sammenheng gjelder det blant annet sikkerhetsutfordringer knyttet til utstyr som støtter begge protokoller idag, og risikoen i arbeidet med overgang til dual stack og støtte for IPv6. 

I de fleste etater vil det være de som er ansvarlige for forvaltning av infrastruktur og domene (drift) som er ansvarlige for å iverksette omleggingen.

TestpunkterPoeng(20)
Nettstedet er tilgjengelig over både IPv4 og IPv6.10
Tjenesten er tilgjengelig over både IPv4 og IPv6.10

Slik tester du

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet anbefaler følgende testsider:

 

Deldette