4.3 - Nettsted og tjeneste er tilpasset mobile enheter

Den økende bruken av smarttelefoner og nettbrett tilsier at offentlige digitale tjenester og nettsteder bør tilrettelegges for bruk på mobile enheter.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 05. jul 2018

Målet er at nettsteder og tjenester skal kunne benyttes på mobile visningsenheter med forskjellige skjermstørrelser. Det kan være ved hjelp av responsivt design (medietilpasset stilark, CSS) , eller en egen mobilversjon. Løsningen skal kunne brukes på de visningsenhetene og plattformene som er aktuelle for målgruppen og oppgaven. Det er derfor viktig at nødvendig funksjonalitet og informasjon er tilgjengelig også i mobiltilpassede versjoner, og at all funksjonalitet kan brukes på berøringsskjermer.

TestpunkterPoeng (45)
Mobilløsningen gir et godt helhetsinntrykk.35
Delvis - Mobilløsningen er tilpasset, men oppleves ikke som optimal.15
Nettstedets navigasjon og søk er lett å identifisere i alle skjermstørrelser.5
Alt innhold på nettstedet er mulig å nå fra mobil visning.5

Slik tester du

Helhetsinntrykk

Dette er en subjektiv helhetsvurdering av hvordan nettsted og tjeneste fungerer på forskjellige mobile enheter. Både nettsted og tjeneste er testet på smarttelefon og nettbrett, og hvilke enheter som har blitt brukt, vil bli oppgitt sammen med resultatet. Hva som blir lagt vekt på, vil variere noe, men følgende punkter vil ofte inngå vurderingen:

  • Både nettsted og tjenester gir et godt helhetsinntrykk. For nettsteder som blir vurdert sammen med en tjeneste, er det en forutsetning for å få poeng at begge deler er mobiltilpasset.
  • Nettstedet prioriterer det viktigste innholdet.
  • Oppgaveløsingen er enkel, inkludert at det er enkelt å fylle inn data.
  • Funksjonalitet som innlogging og innsending fungerer.
  • Innholdet i tjenesten er tilpasset visningen, inkludert at visningen tilpasser seg forskjellige enheter.
  • Viktige berøringselementer i tjenesten, f.eks. menyknapper og neste- eller forrige-knapp, er enkle å bruke (dvs. at de ikke er for små og at det er litt luft mellom dem).
  • Tekststørrelsen i tjenesten er tilstrekkelig stor.

Delvis-alternativet vil brukes i de tilfellene der både nettsted og tjeneste er mobiltilpasset, men ikke oppleves som optimale. Alternativet skal ikke brukes i tilfeller der for eksempel nettstedet er mobiltilpasset, men tjenesten ikke er det.

Navigasjon og søk

Navigasjonen bør være lett å identifisere i alle skjermstørrelser. På mindre skjermer bør horisontale menyer ofte unngås. Søkefunksjonen bør ligge utenfor menyen.

Alt innhold er mulig å nå

Nettstedet får poeng dersom alt innhold fra desktop-versjonen av nettstedet også er tilgjengelig fra mobile enheter. Eksempler på innhold en kan sjekke om er tilgjengelig begge steder, er alle menypunkter, og offentlig elektronisk postjournal (der det er relevant). Dersom en begrenset mobilversjon har lenke til det fullstendige nettstedet, vil dette også godkjennes – selv om det fullstendige nettstedet ikke er mobiltilpasset.

 

Deldette