4.6 - Brukerne av tjenesten får varsel om tidsbegrensninger

Brukeren skal gis nok tid til å både forstå innholdet og utføre oppgavene sine.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Alle tidsbegrensninger skal informeres om/varsles på en tydelig og forståelig måte, og det skal være mulig å enten:

  • Skru den helt av
  • Justere den (velge hvor lang den skal være)
  • Forlenge den (varsles før utløp og enkelt kunne forlenge den)

For tjenester som bruker forlengings-alternativet er det viktig å merke seg at brukeren aktivt skal varsles når fristen nærmer seg, og at det skal være enkelt å forlenge den, for eksempel med å vise en dialogboks med informasjon og en egen forlengingsknapp. Vi anbefaler ikke løsninger som endrer kontekst, altså der brukeren må gå til en annen side og så tilbake igjen. Det vil heller ikke være tilfredsstillende å informere om tidsbegrensningen og forlengingsmuligheter i forkant av utfyllingen (vi skiller mellom «å informere» og «å varsle»). 

Det gis unntak for kravet i disse tilfellene:

  • Unntak i sanntid: Tidsbegrensningen er en nødvendig del av en hendelse i sanntid (for eksempel en auksjon), og det finnes ikke noe alternativ til tidsbegrensningen.
  • Nødvendig unntak: Tidsbegrensningen er nødvendig, og en forlengelse vil gjøre handlingen ugyldig.
  • 20-timers unntak: Tidsbegrensningen varer lenger enn 20 timer.

En mer detaljert forklaring av kravene og unntakene finnes i WCAG 2.2.1.

TestpunkterPoeng (10)
Brukerne får varsel om og mulighet til å forlenge eller skru av tidsbegrensninger.10
Ikke relevant - Tjenesten har ikke tidsbegrensninger10

Slik tester du

Sjekk om tjenesten har tidsbegrensninger, og om en av følgende mulighetene finnes:

  • Skru den helt av
  • Justere den (velge hvor lang den skal være)
  • Forlenge den (varsles før utløp og enkelt kunne forlenge den)

Sjekk at det gis et aktivt varsel og at det er enkelt å forlenge fristen.

 

Deldette