5.1 - Det er enkelt å orientere seg

Det skal være enkelt for brukeren å orientere seg, både på nettstedet og i tjenesten.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Et nettsted kan ha en kompleks oppbygging med flere undernivåer, og det er derfor viktig at brukeren vet hvor han er i strukturen og hvordan denne er bygd opp. Brødsmulesti og/eller menymarkering gir begge god orienteringsstøtte og er likestilte poengmessig. Det er altså tilfredsstillende med bare én av disse. Brødsmulestien skal være klikkbar slik at det er mulig å navigere i strukturen, mens menymarkering skal være tydelig (mer enn endring av bare for- eller bakgrunnsfarge alene). Begge skal minimum dekke ned til nivå 3 i nettstedets struktur.

Det skal være enkelt å navigere seg fram til tjenester og annet relevant innhold på nettstedet. Det vil si at det er en inngang til den aktuelle tjenesten fra alle relevante informasjonssider.

I tjenesten er det viktig at brukeren får oversikt over prosessen og hvor langt han er kommet i oppgaveløsningen. Tjenesten skal derfor ha en enkel oversikt over stegene i utfyllingsprosessen og aller helst bør det være mulig å navigere mellom stegene i denne. Alle stegene i prosessen skal være synlig fra begynnelsen, men det gis unntak for tjenester som har sporvalg eller lignende der stegene varierer. Å kunne navigere fremover i stegene i tjenester med sporvalg vil heller ikke være aktuelt. Tjenesten skal også ha fremdriftsinformasjon for å vise hvor langt brukeren har kommet og hvor mye som gjenstår.

Stegoversikt og fremdriftsinformasjon skal være godt synlig og tilgjengelig i alle steg, samt være forklarende og konsistent utformet. Stegoversikt og fremdriftsinformasjon kan gjerne være ett og samme element så lenge utformingen er forståelig og ivaretar kravene til begge. Fremdriftsinformasjon kan vises på ulike måter, for eksempel ved å fortelle hvilket steg du er på (Steg 2 av 5), at det er tydelig markert hvor i stegoversikten du er eller prosentvis fullføring (60% fullført). Dersom tjenesten bruker en tallskala for å vise fremdriften (eks «Steg 2 av 5»), skal siste steg før innsending/bestilling være det høyeste tallet (altså «Steg 5 av 5», og ikke «Steg 4 av 5» der kvittering etter innsending blir «Steg 5 av 5»).

TestpunkterPoeng (55)
Nettstedet har menymarkering og/eller klikkbar brødsmulesti.10
Nettstedet har enkel intern navigasjon til tjenesten eller annet relevant innhold.20
Delvis – Nettstedets interne navigasjon oppleves ikke som optimal.5
Tjenesten har en enkel oversikt over stegene i utfyllingsprosessen.15
Brukerne kan navigere i tjenestens stegoversikt.5
Tjenesten har framdriftsinformasjon.5
Ikke relevant – Stegoversikt og framdriftsinformasjon er ikke nødvendig siden tjenesten er uten flere steg.25

Slik tester du

Brødsmulesti og/eller menymarkering

Sjekk om nettstedet har tydelig menymarkering og/eller klikkbar brødsmulesti som gjør det mulig å avgjøre hvor man er i strukturen, og at dette er tilgjengelig ned til minimum nivå 3. Det er nok å bare ha én av disse to løsningene. Menymarkeringen skal være tydelig og det er ikke tilfredsstillende å bare endre for- eller bakgrunnsfarge alene. Sjekk at funksjonaliteten fungerer fra ulike innganger, blant annet via meny og søk.

Intern navigasjon

Sjekk nettstedets menyer, snarveier og eventuell annen navigasjonsstøtte og vurder hvor enkelt det er å navigere seg fram til en utvalgt tjeneste eller annet relevant innhold. Sider med informasjon som er relatert til en aktuell tjeneste, skal ha inngang til tjenesten fra denne siden.

Stegoversikt og fremdriftsinformasjon

Sjekk om tjenesteen har en enkel oversikt over stegene i utfyllingsprosessen og om det er mulig å bruke denne til navigasjon mellom stegene. Alle steg i prosessen skal være synlig fra begynnelsen, men mindre det er sporvalg eller lignende løsninger. Kravet til navigasjon fremover i en tjeneste som har sporvalg eller lignende kan også fravikes.
Sjekk også om det finnes fremdriftsinformasjon som forteller hvor langt du er kommet i prosessen.

Både stegoversikt og fremdriftsinformasjon skal være godt synlig og tilgjengelig i alle steg, samt være forklarende og konsistent utformet. I enkelte tilfeller kan stegoversikt og fremdriftsinformasjon være ett og samme element. Fremdriftsinformasjon kan vises på ulike måter, for eksempel ved å fortelle hvilket steg du er på (Steg 2 av 5), at det er tydelig markert hvor du er i stegoversikten eller prosentvis fullføring (60% fullført). Dersom tjenesten bruker en tallskala for å vise fremdriften (eks «Steg 2 av 5»), skal siste steg før innsending/bestilling være det høyeste tallet (altså «Steg 5 av 5», og ikke «Steg 4 av 5» der kvittering etter innsending blir «Steg 5 av 5»).

Deldette