5.10 - All funksjonalitet er enkel å oppdage og å bruke

Det skal være enkelt å både oppdage og enkelt å bruke funksjonaliteten som er tilgjengelig, som for eksempel lenker og knapper.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Funksjonaliteten skal være godt synlig, den skal være konvensjonelt utformet slik at den er enkel å forstå, og klikkflatene skal være store nok til at de kan brukes både på berøringsskjermer og av personer med nedsatt motorisk funksjonevne.

Tekstlenker skal skille seg ut fra annen (løpende) tekst på andre måter enn kun ved bruk av farge, for eksempel med understreking. Dette hjelper blant annet fargeblinde, men kan også være en fordel ved krevende lysforhold.

TestpunkterPoeng (25)
Tekstlenker og funksjonelle ikoner og knapper er konvensjonelt utformet og enkle å klikke på.25

Slik tester du

Sjekk både nettsted og tjeneste. Se om det både er enkelt å oppdage og enkelt å bruke funksjonaliteten som er tilgjengelig ved å sjekke om all funksjonalitet:

  • er godt synlig
  • er konvensjonelt utformet – og det er enkelt å forstå bruken
  • har store nok klikkflater

Sjekk også at tekstlenker skiller seg fra annen (løpende) tekst og mer avansert funksjonalitet som opplasting av filer (f.eks. dra-og-slipp eller velge fil fra liste). Dette bør være godt forklart og enkelt for brukeren. Det bør eventuelt også være enkelt å forstå hvordan man kan legge til flere vedlegg.

Dersom tekst framstår som lenker uten å være det, for eksempel dersom det brukes understreking av viktige ord, skal dette gis trekk på 5.2, på testpunktet "Det er lett å skille mellom ulike tekstelementer ...".

 

Deldette