5.11 - All funksjonalitet kan betjenes med tastatur

Brukerne skal ha tilgang til all funksjonalitet som lenker, skjemafelt, hjelpetekster og innsendingsknapp med tastatur, og ikke havne i tastaturfeller som gjør at de blir stående fast.

Publisert: 04. jul 2017, Sist endret: 04. jul 2018

Fokus skal markeres slik at det er mulig å se hvor på siden de er, og rekkefølgen på elementene skal være logisk.

TestpunkterPoeng (20)
Bruk av tab-tasten gir tilgang til alle relevante lenker og kontroller.10
Fokus er tydelig visuelt markert.5
Ved bruk av tab-tasten markeres fokus i en logisk rekkefølge.5

Slik tester du

Bruk tab-tasten for å navigere rundt på nettstedet og tjenesten med tastaturet. Sjekk at du får tilgang til all relevant funksjonalitet, og at det ikke er noen tastaturfeller som gjør det umulig å komme videre i løsningen. Sjekk også at fokus markeres tydelig og i logisk rekkefølge.

Rekkefølgevurderingen omfatter også om visuelt skjulte objekter får fokus. Vi godkjenner at fokus markeres med nettleserens default-innstilling, men tester likevel om dette forsvinner eller svekkes på grunn av designvalg av bakgrunnsfarger eller lignende.

 

Deldette